Na Kalabićevu rehabilitaciju sud u Valjevu stavio zarez

Pred Višim sudom u Valjevu u četvrtak bi trebalo da se nastavi, odnosno ponovo otvori postupak po zahtevu za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Kraljevske vojske u otadžbini. Podnosilac zahteva je Vesna Kalabić, Nikolina unuka. Iako su krajem decembra održane završne reči, sudija Dragan Obradović odlučio je da se rasprava nastavi, jer je to neophodno „radi dopune dokaznog postupka i razrešenja pojedinih važnih pitanja”. Za ročište 9. februara trebalo bi da se pribave dopunski podaci iz Arhiva Jugoslavije, a planirano je i da se sasluša istoričar dr Bojan Dimitrijević.

U dopuni dokaznog postupka, najavio je sudija Obradović, biće traženi podaci po kojoj odluci odnosno odlukama Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svetskom ratu je Nikola Kalabić eventualno proglašen za ratnog zločinca i kom nadležnom tužiocu su te odluke bile dostavljene na dalju nadležnost, vojnom ili okružnom.

Ponovno saslušavanje istoričara dr Bojana Dimitrijevića iz Instituta za savremenu istoriju predviđeno je radi rasvetljavanja okolnosti postojanja odnosno nepostojanja jedne ili više odluka Državne komisije ili zemaljskih komisija za utvrđivanje zločina, i to delova tih odluka koji se odnose na Nikolu Kalabića.

Zahtev za rehabilitaciju bio je podnet povodom postojanja ili nepostojanja bilo kakve presude protiv Kalabića i taj deo priče u ovom postupku je završen i razjašnjen, saopštio je sudija Obradović početkom januara kada je obelodanio svoju odluku o nastavku postupka. Nove okolnosti su se, međutim, pojavile na samom kraju, u završnim rečima na ročištu krajem decembra. Tada se zastupnik Republike Srbije viši tužilac Dragana Marković pozvala na uputstvo Apelacionog javnog tužilaštva kojim je obavezana da se protivi rehabilitaciji Nikole Kalabića, jer se on odlukom Državne komisije našao u krugu lica koja su proglašena za ratne zločince i ne mogu se rehabilitovati. Zbog tih okolnosti sudija Obradović je, kako je rekao, morao da donese odluku da se postupak nastavi.

Advokat Goran Branković je u završnoj reči 26. decembra konstatovao da je Nikola Kalabić bez ijednog dokaza proglašen za narodnog neprijatelja, kao i da nema nijednog validnog dokaza da je sarađivao sa okupatorom niti da je počinio bilo kakav ratni zločin. Branković je izneo stav da je nekadašnji komandant Gorske garde likvidiran iz političkih, nacionalnih i ideoloških razloga i da bi zbog toga trebalo da bude rehabilitovan.

Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića podnela je 2012. godine njegova unuka Vesna Dragojević koja je u međuvremenu promenila prezime u Kalabić. Tokom postupka pribavljeni su brojni pisani dokazi iz Vojnog arhiva, Arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije, Instituta za savremenu istoriju, Instituta za noviju istoriju Srbije, Okružnog zatvora u Beogradu i drugih institucija. Pribavljena je i odluka koji se odnosi na rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihailovića.

Do sada nije pronađen pisani trag o bilo kakvoj sudskoj presudi Nikoli Kalabiću, konstatovali su istoričari Miloslav Samardžić i dr Bojan Dimitrijević, prvi u pisanom, drugi u usmenom svedočenju, pred Višim sudom u Valjevu, u jednoj od prethodnih rasprava po zahtevu za rehabilitaciju Kalabića.

Slobodan Ćirić

Objavljeno u listu Politika 7.2.2017. godine

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.