Najzagađeniji dan bio 14. decembar sa pet puta većom koncentracijom PM 10 čestica!

Dobijeni rezulatati analize sistemskog praćenja stepena zagađenosti vazduha na teritoriji grada Valjeva u decembru mesecu 2017. godine, pokazali su da je srednja mesečna koncentracija suspendovanih PM 10 čestica na mernom mestu Zavoda za javno zdravlje u poslednjem mesecu godine za nama bila 124,3 mikrograma po metru kubnom. Podatak koji takođe zabrinjava je i taj da smo u istom mesecu imali 14 dana prekoračenja graničnih vrednosti za PM 10 čestice, odnosno 13 dana prekoračenja tolerentne vrednosti. Prema izveštaju Zavoda ja za javno zdravlje, najveća koncentracija PM 10 čestica zabeležena je 14. decembra i iznosila je  257 μg/m3, što je petostruko prekoračenje granične vrednosti (GV=50 μg/m3) i tri i po puta prekoračenje tolerantne vrednosti (TV=75 μg/m3). Najmanja koncentracija ovih suspendovanih čestica štetnih po zdravlje izmerena je 11. decembra i iznosila je 46 mikrograma po metru kubnom.

Što se tiče merenja koncentracija sumpor-dioksida, azot-dioksida i čađi, rezultati za decembra 2017. godine pokazuju da je na mernom mestu Peti puk bilo 4 dana prekoračenja graničnih vrednosti za čađ i 2 dana prekoračenja granične vrednosti za NO2. U Novom naselju je tokom 4 dana zabeleženo prekoračenje samo za čađ, dok na mernom mestu Dom zdravlja u centru grada u decembru nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti ni za jedan polutant.

Foto: Miroslav Jeremić

“Kada se uporede rezulatati merenja ovog decembra sa decembrom 2016. godine, brojke su u granicama očekivanog, čak je ovog decembra zabeleženo manje dana u kojima je bilo prekoračenja graničnih vrednosti koncentracije čađi nego prošle godine. Na mernom mestu u Novom naselju u decembru 2106. godine bilo je 8 dana prekoračnja za čađ, dok je ove godine zabeleženo 4 dana u kojima su koncentracije čađi prelazile granične vrednosti”, kaže Biljana Mladenović, diplomirani fizikohemičar iz Zavoda za javno zdravlje.

Na pitanje da li se to može povezati sa činjenicom da se od septembra meseca 2017. godine OŠ “Desanka Maksimović” , koja se nalazi u blizini aparata za uzorkovanje vazduha u Novom naselju, greje na biomasu, Biljana Mladenović kaže da nije sigurna da će ta promena energenta u ovoj osnovnoj školi puno uticati na smanjenje aerozagađenja u Novom naselju, s obzirom na to da u tom delu grada ima veliki broj individualnih ložišta. Ona misli da su verovatno vremenske prilike uticale da bude zabeležen pad u broju dana prekoračenja graničnih vrednosti za čađ u Novom naselju.

Biljana Mladenović, Zavod za javno zdravlje (foto: valjevskaposla.info)

Zbog kvara na aparatu za uzorkovanje vazduha, nije bilo uzorkovanja na mernom mestu u Novom naselju u periodu od 18. do 27. decembra, tako da rezultata merenja koncentracije SO2, NO2 i čađi za taj period nije ni bilo.

“Pokvario se aparat za uzorkovanje vazduha, pumpa koja radi je blokirala i morali smo da je pošaljemo na servisiranje, vraćena je sa servisa i aparat je ponovo u funkciji od 27. decembra.  Rezultati za taj period neće biti obajvljeni naknadno, jer nije bilo moguće obaviti uzorkovanje”, ističe Biljana Mladenović.

____________________________________________________________________

Projekat „Da Valjevo prodiše!“, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom aerozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, čiji građani udišu jedan od najotrovnijih vazduha u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP „Toplana“, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema kog građana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.

____________________________________________________________________

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.