Nastavak izrade Strategije bezbednosti saobraćaja

Na drugom sastanku posvećenom izradi studije „Strategija bezbednosti saobraćaja grada Valjeva za period 2016 -2020. godine i predlog akcionog plana za sprovođenje strategije“ teme su bile mape rizika, koje su urađene u saradnji sa Odeljenjem saobraćajne policije i Policijske uprave Valjevo. Predstavljena je SVOT analiza (analiza prednosti, nedostataka, slabosti i šansi Valjeva) i stanje institucija značajnih za bezbednost saobraćaja, posebno stanje lokalnog Saveta za bezbednost saobraćaja.

„Posebno smo mapirali rizike za bicikliste, moticikliste, pešake, vozače, teretna vozila. Ulica Vladike Nikolaja i par raskrsnica u toj ulici su nebezbedne i građani ih prepoznaju kao rizične tačke. Tu su raskrsnica na Jadru i raskrsnica na Obilaznici“, rekao je prof. dr Krsto Lipovac, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i rukovodilac izrade Strategije.

Docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu Dalibor Pešić je ukazao na jedan od osnovnih problema za bezbednost saobraćaja u Valjevu, a to je ponašanje vozača i ostalih učesnika u saobraćaju.

„Najviše poginulih je među pešacima i biciklistima. Kada smo sagledali situaciju da u Valjevu nedostaje izgrađenih pešačkih i biciklističkih staza, zaključili smo da treba poraditi na tome. Treba raditi na edukaciji učesnika u saobraćaju, kako bi se promenilo njihovo ponašanje“, konstatovao je Dalibor Pešić.

I današnjem sastanku su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija u gradu Valjevu i u lokalnoj samoupravi, koji se bave saobraćajem.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.