Koncentracija čađi u vazduhu izmerena u Novom Naselju 18. januara bila je 124 mikrograma po metru kvadratnom, što je dva i po puta veća koncentracija od granične vredenosti za ovaj polutant. Ta izmerena vrednost uslovila je da index kvaliteta vazduha od 248 za ovaj deo grada dospe u “vrlo nezdravu” zonu (201-300), koja je na samo jedan stepenik od “opasne” zone (>300)!

Vrednost koncentracije čađi na ostala dva merna mesta, Dom zdravlja Valjevo i Obdanište “Pčelica” na Petom puku, pokazalo se da su daleko ispod graničnih vrednosti, što još jednom ukazuje da je Novo naselje među najugroženijim delovima grada. Naime, izmereno je da su koncentracije čađi u centru grada i na Petom puku za 18. januar bile 14 µg/m³, odnosno 13 µg/m³, što je skoro deset puta manje nego što su aparati zabeležili u  Novom naselju!

Prethodnog dana, 17. januara, sve vrednosti koncentracija zagađujućih parametara SO2, NO2, čađi, čak i PM 10 čestica na svim mernim mestima u gradu bili su u granicama normale.

Zavod za javno zdravlje Valjevo vrši merenja vrednosti koncentracija zagađujućih parametara SO2, NO2, čađi i PM 10 čestica, na četiri lokacije u gradu, tri puta sedmično, ponedeljkom, sredom i petkom, za vazduh koji je uzorkovan dva dana pre tih “mernih dana”. Tako da će se podaci o kvalitetu vazduha za petak i subotu, 19. i 20. januara, po redovnom rasporedu merenja Zavoda, znati u ponedeljak, 22. januara, u popodnevnim satima.