Održana sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog odluke o uspostavljanju saradnje grada Valjeva sa opštinama u slivu Kolubare. U odluci stoji da Grad Valjevo uspostavlja saradnju sa gradovima i opštinama u slivu Kolubare u cilju smanjivanja zajedničkih rizika i brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Specifični ciljevi saradnje gradova i opština u slivu Kolubare biće razvoj jedinica civilne zaštite opšte namene, prikupljanje, obrada i razmena podataka između gradova i opština i republičkih ustanova o hazardima, izloženosti hazardima, osetljivosti na hazarde i kapacitetima za odgovor i brz oporavak, zajedničko planiranje i sprovođenje infrastrukturnih mera u skladu sa preporukama, studijama i analizama za problem poplava u slivu Kolubare, ocenjivanje seizmičkog hazarda, jačanje horizontalne vertikalne komunikacije radi unapređenja sistema rane najave, razvoj strategije planiranja finansijskih sredstava i unapređenja procesa procene štete i obnove posle elementarne nepogode.Kad ova odluka stupi na snagu, gradonačelnik Valjeva potpisaće Protokol o saradnji gradova i opština u slivu Kolubare. Donošenjem ove odluke stvoriće se novi uslovi, i na osnovu buduće saradnje sa gradovima i opštinama sliva Kolubare, kao i saradnje sa nadležnim republičkim institucijama, sredstvima javnog informisanja, privredom, organizacijama građanskog društva, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i ustanovama, da grad Valjevo kvalitetnije pristupi procesima smanjenja i upravljanja rizicima kao i uslovima za brzo i efikasno otklanjanje posledica elementarnih i drugih nepogoda.

Članovi Gradskog veća su dali saglasnost na programe poslovanja JKP „Toplana-Valjevo“, JKP „Vodovod-Valjevo“ i JKP „Vidrak“Valjevo za 2017. godinu.

Utvrđen je i predlog odluke o izmeni odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj i Prskavac“ JKP „Vodovod-Valjevo“. Razlog za donošenje pomenute odluke je postojanje potrebe da se poslovi upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“ i dalje kontinuirano obavljaju, kako bi se u potpunosti uredilo funkcionisanje i održavanje, čije uređenje je počelo 2008. godine. Odlukom o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“ JKP „Vodovod-Valjevo“ poslovi upravljanja i održavanja ova dva seoska vodovoda povereni su JKP „Vodovod-Valjevo“ na period od osam godina, a kako taj period ističe 26. decembra pa je potrebno da se postojeća odluka izmeni, tako da se poveravanje vrši na ukupno 10 godina, a postoji potreba da se ovi poslovi i dalje obavljaju na dosadašnji način.

Članovi Gradskog veća su dali saglasnost na Program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“ u 2017. godini, JKP „Vodovod-Valjevo“, koji je usvojio Nadzorni odbor JKP „Vodovod-Valjevo“.

Utvrđen je i predlog kadrovskog plana organa grada Valjeva i službi osnovanih prema posebnim zakonima.

Obrazovana je Komisija za pripremu nacrta odluke o radnom vremenu. Predsednik komisije je pomoćnik gradonačelnika Miroslav Pimić, a sekretar komunalni inspektor Ljiljana Radojević i još trinaest članova. Komisija ima zadatak da razmotri uslove za funkcionisanje ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata u gradu, propisano radno vreme za ove objekte i da nakon sagledavanja opšteg stanja u predmetnoj oblasti predloži najoptimalnija rešenja i da u skladu sa tim pripremi nacrt odluke o radnom vremenu. Obrazovanjem ove komisije stvaraju se uslovi da se na celovit način sagleda stanje u oblasti koju reguliše odluka o radnom vremenu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.