Održana sednica Gradskog veća

Gradonačelnik grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović govoreći na današnjoj sednici Gradskog veća, istakao je da Grad izdvaja značajna sredstva za podsticaj nataliteta i da će budžetom za narednu godinu, nakon detaljne analize i sagledavanja stanja, biti definisane dodatne podsticajne mere i opredeljena sredstva za njihovo finansiranje.

„Grad podstiče natalitet i rađanje, samom činjenicom da preko pet miliona dinara godišnje izdvajamo za Odsek vantelesne oplodnje Odeljenja ginekologije i akušerstva u valjevskoj Bolnici. Ovim rebalansom je obuhvaćen Odsek vantelenske oplodnje Takođe finansiramo rad embriologa koji vrši embriotransfere i za to je dr Budimirović iskazao potrebu, a Grad je izašao u susret što se toga tiče. Naglašavam, da već duže vreme Grad finansira Odsek vantelesne oplodnje, što govori u prilog činjenici da imamo sluha za važnost rada ovog Odseka, a istovremeno uzimamo u obzir sve probleme sa kojima se suočavaju. Ovo je elitni Odsek valjevske Bolnice, odsek koji je pandam odsecima na GAK „Narodni front“ u Beogradu i Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, po broju embriotransfera, ali i po procentu iznešenih trudnoća i uspešno završenih u obimu koji je na nivou evropskih standarda“, rekao je gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović govoreći o amandmanu podnetom na predlog Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Amandman je u ime Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normatina akta Skupštine, podnela Dragana Terzić, predsednik Komisije. Predloženim amandmanom dodalo bi se novo pravo na novčanu isplatu za svako rođeno dete po 20.000 dinara do kraja 2016. godine, a od prvog januara 2017. taj iznos bi bio uvećan na 30.000 dinara.

Gradonačelnik je ovom prilikom rekao da bi prihvatanjem ovog amandmana trebalo obezbediti dodatna sredstva, koja drugim rebalansom nisu predviđena. „Planiranje budžeta za narednu godinu tek sledi i mi ćemo sagledati svaku mogućnost da se maksimalno podstakne natalitet na način koji je najbolji. Amandman nije prihvatljiv iz sledećih razloga:pravo na novčanu isplatu za svako rođeno dete na način utvrđen predloženim amandmanom, predstavlja jednu od mogućih mera populacione politike grada Valjeva. Ocena je da predlaganje mera u ovoj oblasti zahteva detaljno sagledavanje i analizu svih činilaca koji utuču na povećanje nataliteta. Tek nakon sagledavanja ukupnog stanja i detaljne analize, kako u pogledu mogućeg broja korisnika, uslova za ostvarivanje i mogućih iznosa finansijske podrške porodicama sa decom, a u skladu sa ukupnim obimom sredstava koja mogu biti izdvojena za ove namene, biće izvršen izbor i predložene mere pozitivne populacione politike, koje će biti zasnovane na podsticajima i stvaranju ambijenta za podizanje nivoa rađanja na teritoriji grada Valjeva“, rekao je gradonačelnik. Članovi Gradskog veća nisu prihvatili predloženi amandman.

Na današnjoj sednici prihvaćen je predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u sastavu zgrade  na kat.parc br.7436/11 KO Valjevo, Privrednom društvu za trgovinu i usluge „HERTZ 014“ d.o.o Valjevo.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.