PREDLOG POVEĆANJA CENE PARKIRANJA!

Ukoliko odbornici Skupštine grada prihvate predlog o povećanju cena parkinga, građani Valjeva će u 2017. godini morati da odvajaju deset odsto više novca za parking nego do sada.

Naime dosadašnja cena karte koja trenutno iznosi 36,00 dinara, biće 39,60 din.

Valjevo

Dok će parkiranje u plavoj zoni umesto dosadašnjih 23 dinara koštati 25,30 dinara.

Valjevo

Povećava se i iznos kazne za neplaćeno parkiranje i umesto dosadašnjih 1.000 koštaće 1.100 dinara.

Grad Valjevo je karakterističan po tome što je parkiranje omogućeno duž frontova gotovo celokupne ulične mreže centralne gradske zone. U ovim ulicama, vozila se parkiraju na kolovozu, na trotoaru i izvan kolovoza, duž uličnih frontova. Manji deo parkirališta nalazi se na posebnim površinama, sa servisnom saobraćajnicom. Nekoliko parkirališta u užoj centralnoj gradskoj zoni ima karakter zatvorenih, sa ulazno-izlaznom rampom. Centralnu gradsku zonu Valjeva karakteriše I veći broj objekata kolektivnog tanovanja, koji generišu povećane zahteve za dugotrajnim parkiranjem. Na ovim lokacijama, parkiranje se vrši unutar samih blokova, na saobraćajnicama i na površinama posebno namenjenim za parkiranje. Struktura parkirališta u centralnoj gradskoj zoni Valjeva po tipovima parkiranja:

Tip parkiranja Broj parking mesta %
Ulično parkiranje (ulični frontovi) 470 20,81%
Ulično parkiranje (trotoari) 724 32,05%
Vanulično parkiranje (posebne površine) 120 5,31%
Zatvorena parkirališta 280 12,39%
Unutar blokovsko parkiranje 665 29,40%
Ukupno: 2259 100,00%

Valjevo

Više o parking zonama, pravima sugrađana i pauk službi možete pročitati:

Vodič parking servisa

Vodič pauk kontrole

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.