PRIJAVA PROMENE PREBIVALIŠTA ILI VELIKA KAZNA!

Ukoliko menjate mesto prebivališta, dužni ste da promenu prijavite, i to u roku od 8 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljujute prebivalište, inače možete da platite kaznu i do 50.000 dinara.

Isti rok važi i za maloletna lica, s tim što se „prva“ prijava tek rođenog deteta može blagovremeno učiniti i u nešto dužem roku, tj. u roku od 3 meseca od njegovog rođenja.

Svi punoletni građani (a za maloletna lica i lica bez poslovne sposobnosti, roditelji ili staratelji) dužni su da prijave promenu prebivališta i, analogno tome, boravišta, i to u roku od 8 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište – rekla je Ivana Cvetković, advokatica iz Beograda.

U slučaju da se niste blagovremeno prijavili na novu adresu, ne prijavite privremeni boravak u inostranstvu duži od 90 dana ili povratak u zemlju u roku od 8 dana računajući od dana povratka u mesto prebivališta, ili ne odjavite prebivaliste u slučaju iseljenja iz zemlje, možete podleći prekršajnoj odgovornosti, a za ovakvo ponašanje Zakon predviđa novčanu kaznu u rasponu od10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, od 50.000 do 300.000 dinara za preduzetnike, a od 100.000 do 300.000 dinara za kompanije, koja će biti odmerena u gorenavedenim zakonskim okvirima od strane prekršajnog suda, u zavisnosti od olakšavajućih ili otežavajućih okolnosti koje figuriraju u vašem slučaju, ako, naravno, prekršajni postupak protiv vas bude zaista i pokrenut.

Ova dužnost odnosi se i na strance, s tim što su uslovi strožiji i rokovi kraći, a dužnost prijave prostire se i na domaćina – kako na pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, tako i na lica kod kojih stranci dolaze u posetu – napomenula je advokatica i dodala da stranac treba da se prijavi u roku od 24 časa.

– Rok za blagovremenu prijavu boravka stranca, bez obzira da li se sam prijavljuje ili to čini lice kod kojeg stranac boravi, iznosi 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa njegovog dolaska na mesto boravišta u Srbiji – kazala je Ivana.

Prijava prebivališta vrši se u Policijskoj upravi nadležnoj za mesto novog nastanjenja (Odeljenje za upravne poslove, Odsek za lične karte i prebivalište). Ista procedura i rokovi predviđeni su i za prijavu boravišta, s tim što u ovom slučaju prijava važi do isteka vremena navedenog u istoj, a najduže dve godine.

Izvor :  Info24.rs

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.