Raspravljalo se o budžetu za narednu godinu!

Na javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu, koja je održana u Gradskoj kući, prezentovan je budžetski plan za narednu godinu, bilo je reči o najznačajnijim investicijama i predloženim projektima.

 

O budžetskom planu govorio je Željko Tabašević, načelnik Odeljenja za finansije, a o najvažnijim investicijama zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić. On je govoreći o kapitalnim investicijama istakao da je od izuzetnog značaja predviđeno ulaganje u proširenje Industrijske zone, jer će Grad na taj način omogućiti privrednicima da dođu u naš grad. „Imamo nagoveštaj da ćemo dobiti jednu kompaniju u oblasti prehrambene industrije i zato imamo obavezu da što pre proširenje zone završimo. Prioritet u oblasti turizma su dve destinacije-Divčibare i Petnica, a ekskluzivno da najavim da imamo i dogovor da kamp „Breza“ uđe u program privatnog javnog partnerstva i da se tu izradi jedan moderan sportski centar. Ulagaćemo i u prostor brane Rovni, reke Gradac, Brankovine. Posebnu pažnju posvetićemo i zaštiti životne sredine kroz nekoliko projekata. Što se tiče sporta imaćemo značajna ulaganja, uradićemo projektnu dokumentaciju za park Pećinu, kao i za stadion, izgradnja igrališta na Poparama, u Jakova Nenadovića u Naselju oslobodioci Valjeva. Planirano je i projektovanje biciklističkih staza do Petnice i brane Rovni. Međuregionalni informacioni centar je najznačajnija investicija što se tiče obrazovanja i predviđeno je da realizacija ovog projekta počne u junu mesecu kada planiramo i otvaranje nove zgrade Osnovne škole „Milovan Glišić“. Sredstva za subvencije za poljoprivredu su duplirana i u narednoj godini će iznositi 16 miliona dinara, a predvideli smo i da izradimo programski softver koji će omogućiti kategorizaciju seoskih puteva. Imamo nameru da u narednim godinama asfaltiramo što više kilometara puteva u seoskom području“, rekao je između ostalog u uvodnom izlaganju o najvažnijim investicijama koje su predviđene budžetom za narednu godinu dr Dragan Jeremić, zamenik gradonačelnika.

U javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu učestvovali su predstavnici udruženja, organizacija, medija, građani. Učesnici rasprave predložili su između ostalog da se više novca u budžetu opredeli za projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, za poljoprivredu, sport, a između ostalog i za projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Jedan od učesnika rasprave rekao je da je pozitivno to što su poziv za javnu raspravu objavili svi mediji u Gradu, jer su na taj način građani dobro informisani o ovom događaju.

Predlogom Odluke o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu, planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu 2.941.500.000 dinara i 224.671.200 dinara prihoda iz ostalih izvora. Najveći deo prihoda planiran je od prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 1.218.300.000 dinara. Između ostalog, porez na imovinu je planiran u iznosu od 469.500.000 dinara. Zbog većeg broja obuhvata poreskih obveznika i terenske kontrole podataka iz poreskih prijava očekuje se povećanje prihoda po osnovu poreza na imovinu.

 

Predlogom Odluke o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 2.941.500.000 dinara, kao i 224.671.200 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora. Planirana masa sredstava za plate po ovoj odluci je projektovana u skladu sa uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koje je doneo ministar nadležan za poslove finansija.

Inače, javna rasprava o budžetu predstavlja nastavak tradicije učešća građana u radu jedinice lokalne samouprave i cilj je da se šira javnost informiše o budžetskom planu, najznačajnijim investicijama u narednoj godini i predloženim projektima, ali i da građani svojim konstruktivnim predlozima učestvuju u kreiranju ovog važnog dokumenta.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.