Sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici prihvatili inicijativu za finansiranje radova na izgradnji dela puta od Valjeva, preko Valjevske Loznice do Ćelija-puta od Iverka do Nepričave, u dužini od 16, 6 km, koji spaja grad Valjevo sa auto putem.

Predsednik Skuptšine Milorad Ilić je rekao da je ovo jedinstveni momenat, kada se definišu uslovi kineskog kredita, da uđemo u ovaj posao, koji će Valjevo spojiti sa Koridorom 11.

„Ako to sada ne uspemo, teško da će bilo koja generacija političara i naredne vlasti u tome uspeti. Uslov modernog razvoja svakog grada i svakog kraja je saobraćajna žila i ako ostanemo mimo centralnih državnih saobraćajnica, priča o razvoju Valjeva može biti samo bajka i ne može biti zasnovana na realnim osnovama. Zbog značaja ove inicijative, smatram da ovo obrazloženje treba da bude detaljnije“, rekao je predsednik Skupštine grada.

Sa ovim predlogom se složio gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović, koji je naložio da obrazloženje za sednicu Skupštine bude dopunjeno značajem izgradnje deonice ovog puta, osvrćući se na ceo region Zapadne Srbije i Istočne Bosne.

Valjevo

Prihvaćen je i izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-septembar 2016. godine.

U Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2016. godinu predviđeno je 63 miliona dinara za realizaciju 13 programa i aktivnosti. Za nabavku linije za selekciju otpada i druge pripadajuće opreme, uključujući aktivnosti na postavljanju opreme opredeljeno je najviše novca-20 miliona dinara. Finansiraće se i nastavak toplifikacije grada Valjeva sa 9,5 miliona dinara, proširenje mreže fekalne kanalizacije u obodnim naseljima grada sa 7 miliona, postavljanje automatske rešetke na postrojenju za preradu otpadnih voda sa pripadajućom opremom i radovima sa 6,5 miliona dinara, kao i niz drugih aktivnosti, koje za cilj imaju unapređenje stanja životne sredine u Valjevu.

Valjevo

Prihvaćen je i predlog Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva 2016-2021. godine. Predsednik Saveta za zdravlje dr Zoran Živković je obavestio da je prema merenjima nadležnih institucija utvrđeno da je loš kvalitet vazduha u Valjevu i da je on 3. kategorije. O ovome, ali i ostalim podacima vezanim za javno zdravlje, podnet je izveštaj Saveta za zdravlje grada Valjeva za 2015. godinu.

Zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić je rekao da će u narednom periodu biti donete mere, kojima će se stimulisati građani da se priključe na toplovodnu mrežu, ali i da će se nastojati da se eliminiše mazut, koji gradska Toplana koristi kao energent. Na taj način bi se značajno smanjilo zagađenje vazduha u gradu Valjevu, konstatovao je Jeremić.

Gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović je sugerisao Savetu za zdravlje da uradi analizu o procentu rasprostranjenosti respiratornih i malignih respiratornih bolesti u Valjevu i uporedi stanje sa drugim gradovima u Srbiji.

Valjevo

„To bi bio dobar argument za preduzimanje konkretnih mera za poboljšanje stanja u Valjevu, kada je kvalitet vazduha u Valjevu u pitanju“, zaključio je gradonačelnik Valjeva.

Danas je razmatrana Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanja poreza na imovinu u 2017. godini na teritoriji grada Valjeva. Određeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima. Članovi Veća su prihvatili predlog da u 1. zoni cena po kvadratnom metru za stanove bude 86.090, za kuće 54.185, garaže 28.407, a poslovne zgrade 11.462 dinara u 2. zoni 80.745 za stanove, kuće 49.455, u 3. zoni 67.234 dinara za stanove, za kuće 34.422 dinara. Ovim izmenama će porez na imovinu građana biti neznatno veći nego u 2016. godini.

Izmenama Odluke o radnom vremenu biće regulisan rad ugostiteljskih objekata i to od 7 do 24 časa, a objekti koji se nalaze u stambenim zgradama od 7 do 22časa, petkom i subotom do 23 časa. Noćni barovi i diskoteke mogu da rade od 21 do 24 časa, a petkom i subotom do 00.30 časova.

Zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić je rekao da ovo nije jedina mera koja će se preduzeti, ali u ovom trenutku je grad nemoćan da drži sve pod kontrolom, jer je najveći deo u nadležnosti republičkih institucija-policije i inspekcija.

„Ovo je privremena odluka, dok neki drugi organi, poput turističke inspekcije, ne odrade svoj deo posla. Ovo ne znači da treba da stradaju kafići i vlasnici ovih objekata, nego da zakon mora da se doslovno primeni. Predstoji nam težak sastanak sa svima njima da se vidi zašto je tako u gradu i šta je sve ispušteno. Ovo nije najsrećnije rešenje i moramo organizovati niz drugih aktivnosti- tribina, predavanja, rada sa mladim ljudima i doći do toga šta im ponuditi u zamenu“, rekao je zamenik gradonačelnika.

Grad Valjevo će osnovati Savet za bezbednost saobraćaja na putevima grada Valjeva na čijem će čelu biti Dobrosav Janković, član Gradskog veća.

Data je saglasnost na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva, zbog obaveza koje proističu iz Zakona o sportu.

Izmenom Poslovnika o radu Gradskog veća koja se našla na dnevnom redu današnje sednice, povećan je broj članova Gradskog veća za dva člana, tako da će uz gradonačelnika i zamenika gradonačelnika Gradsko veće sada brojati 11 članova.

Imenovana je radna grupa za formiranje Međuregionalnog informacionog centra, kojom će predsedavati zamenik gradonačlnika, a koordinator projekta je Branko Goloskoković, direktor Tehničke škole.

Kako je obrazložio zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić, cilj je da Valjevo dobije ustanovu, sličnu Istraživačkoj stanici u Petnici, a po ugledu na ustanovu iz Velenja, samo u oblasti tehničkih nauka.

„Ministarstvo proveste je blagonaklono prema ovoj ideji i imaćemo njihovu podršku. Cilj je da zadržimo mlade ljude u Valjevu i da im ponudimo da se školuju u svom gradu. Prostor sadašnje 6. škole je idealan za ovaj projekat, a Vlada Slovenije će finansirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 30 do 40% ovaj projekat. U pregovorima smo i sa Fakultetom organizacionih nauka da se ovde otvore neka njihova odeljenja“, rekao je Dragan Jeremić.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.