Valjevo u prvoj ligi: gradovi sa najzagađenijim vazduhom

Svakog dana protekle nedelje vazduh u Valjevu bio je zagađen, u utorak, sredu i četvrtak sa indeksom “veoma loš”, a ostalim danima sa indeksom “loš”. To pokazuju podaci iz 16. nedeljnog izveštaja o kvalitetu vazduha koji u okviru akcije Aero Alarm objavljuje Lokalni odgovor.

16 Bezbedno i nezbezbedno

Posmatrajući od početka godine, na dan 3. marta 2024. u Valjevu je zabeleženo ukupno 49 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica – iznad 50 µg/m3.

“Već u drugom mesecu 2024. godine je dostignut i nadmašen godišnji limit od 35 sa prekoračenjem granične vrednosti za suspendovne PM10 čestice. Zbog toga je na početku godine Valjevo jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, uz Novi Pazar, Užice, Kosjerić, Beograd, Šabac, Kraljevo i Obrenovac”, ukazuje se u izveštaju.

16 Index

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u µg3 u Valjevu za period 26.2-3.3.2024. / Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Kako se ističe, nivo aerozagađenja je proteklenedelje, u danima kada je vazduh bio loš, predstavljao rizik za zdravlje stanovnika Valjeva i svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

“Grad Valjevo nema usvojen Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove čija primena bi doprinela smanjenju koncentracija zagađujućih materija u vazduhu prema propisanim graničnim vrednostima”, navodi se u izveštaju.

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.