U Valjevu održani seminari

U okviru rojekta „Razvoj održivih usluga u zajednici na području Zapadne Srbije“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi grad Valjevo u partnerstvu sa Caritas Valjevo, Društvom za cerebralnu paralizu i Centrom za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine, održani su seminari u cilju unapređenja i izgradnje kapaciteta pružalaca socijalnih usluga na teritoriji grada Valjeva.

Valjevo

Realizovan je akreditovan program obuke „Škola životnih veština“ čiji je cilj obuka profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa invaliditetom za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju. Edukaciju su realizovali treneri humanitarne organizacije „Dečje srce“ Goran Rojević i Sašenka Mirković. Seminarima je prisustvovalo 23 pružalaca socijalnih usluga i predstavnika udruženja čija je uloga poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, među kojima su Caritas Valjevo, Društvo za cerebralnu paralizu, Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Valjevo, Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“, Centar za socijalni rad, Udruženje „Anđeli čuvari“.

Valjevo

Cilj edukacije je bio podizanje kvaliteta rada i jačanje kompetencija zaposlenih u uslugama socijalne zaštite u kojima su polaznici obuke zaposleni.

Osim programa obuke „Škola životnih veština“, u okviru aktivnosti koje se odnose na izgradnju i unapređenje kapaciteta pružalaca socijalnih usluga, organizovana je i obuka „Interni monitoring i evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite“ kome je prisustvovalo preko 20 učesnika. Obuka je organizovana za lokalne pružaoce socijalnih usluga, kao i za predstavnike centara za socijalni rad i Gradske uprave. Sistem internog monitoringa je neophodan i zaključeno je ovom prilikom da je potrebno da se jedan takav sistem uspostavi. Akreditovane obuke su sprovodili autorke programa Tatjana Lazor i Ivana Koprivica.

Valjevo

Ovaj program obuke razvija opšte kompetencije kojima se unapređuje kvalitet postojećih usluga, nov sistem organizacije, kao i kompetencije koje mogu biti značajan resurs u pokretanju novih usluga i to u svim segmentima sistema socijalne zaštite.

Inače, projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici na području Zapadne Srbije“ koji realizuje grad Valjevo do novembra ove godine, a finansira EU, obuhvatio je preko 70 osoba sa invaliditetom sa gradskog i prigradskog područja. Kroz uslugu „pomoć u kući“ koju sprovodi Caritas Valjevo, korisnici su dobili neophodnu pomoć prilikom obavljanja svakodnevnih poslova što je od izuzetnog značaja, imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje. Na taj način, angažovane negovateljice su kroz ovu uslugu podigle nivo kvaliteta života korisnika koji mahom žive na ivici egzistencije suočeni sa nepremostivim preprekama u ostvarivanju osnovnih životnih potreba. Kroz realizaciju projekta i rad na terenu uočena je preka potreba da se obezbedi održivost usluge o čemu najbolje govore sami korisnici.

Valjevo

Veliki broj korisnika dobija i neophodnu pomoć fizioterapeuta, tamo gde je procenjeno da je takav vid podrške potreban. Ovu uslugu obezbedilo je Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo koje sprovodi i niz raznovrsnih inkluzivnih aktivnosti u zajednici. Jedan od partnera grada Valjeva na projektu, Centar za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine, obezbedio je ekspertsku podršku u razvoju socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Ciljevi projekta su primena podrške osobama sa invaliditetom da dostignu svoj puni potencijal kroz socijalnu inkluziju. Osim toga, ciljevi su i nadogradnja kapaciteta grada Valjeva kako bi podigli uslugu pružalaca na viši nivo, kao i primena novog Zakona o socijalnoj zaštiti uz nadogradnju mehanizama grada Valjeva za nabavku, upravljanje i praćenje usluga.

Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije EU 123.974,46 evra.

Ova aktivnost je deo projekta “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa  5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa  u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjinau ključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila  4,3 milionaevra  u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati  u  36  gradova i opština u Srbiji dokraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke  i  pokrajinske institucije socijalne zaštite,  opštine i  gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim  i  kvalitet usluga na lokalu  u oblasti socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Valjevo

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije  u  Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs i na sajtu www.inkluzija-valjevo.com

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.