Veće o završnom računu budžeta

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je predlog Odluke o završenom računu budžeta grada Valjeva za 2015. godinu. Ukupno ostvareni tekući prihodi budžeta su 2.450.574.999,55 dinara, a rashodi 2.186.647.653,36 dinara. Poslednjeg dana 2015. godine je na računu grada Valjeva bilo 3.333.566 dinara.

Prihvaćen je i Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-jun 2016. godine. U periodu od 1. januara do 30. juna prihodi i primanja su realizovani u iznosu od 1.229.523.792,71 dinar, odnosno 46,86% u odnosu na plan. Ukupni rashodi i izdaci realizovani su u iznosu od 1.114.590.163, 50 dinara, odnosno 42,48% u odnosu na plan. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna 2016. godine tekuće godine je iznosilo 378.860.975,87 dinara, dok je na računima indirektnih korisnika budžeta bilo 69.024.721,30 dinara.

„Deo prihoda beleži rast i ostvaren je u mnogo većem iznosu od planiranog. Deo prihoda nije ostvaren na nivou, ali se to nadoknadilo drugim raspoloživim prihodima. Ukoliko se nastavi ovakvom dinamikom, mislim da će budžet do kraja godine biti prebačen u realne okvire, što će biti dobro za grad“, rekao je član Gradskog veća Borisav Radojičić.

Stanje javnog duga na dan 30. juna 2016. godine je bilo 1.657.695,07 evra i 11.706.660,74 dinara, na osnovu kredita komercijalnih banaka i Fonda za razvoj za realizaciju kapitalnih projekata.

Utvrđen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju zatvorenog skladišta-hladnjače u delu naseljenog mesta Sušica, čiji je cilj utvrđivanje pravila uređenja i građenja, odnosno stvaranje planskog osnova za izdavanje odgovarajućih dozvola u skladu sa smernicama iz planova šireg područja, lokacijskih uslova i uslova nadležnih institucija.

Članovi Gradskog veća su jednoglasno prihvatili izveštaje o radu za 2015. godinu javnih preduzeća „Vidrak“ i „Vodovod“ i o raspodeli dobiti JKP „Vidrak“ , kao i o načinu pokrića gubitka „JKP „Vodovod-Valjevo“, dok je Borisav Radojičić bio uzdržan prilikom razmtranja izveštaja o radu JKP „Toplana-Valjevo“.

„Revizor je izrazio velike rezerve po pitanju poslovanja i rezultata JKP „Toplana-Valjevo“. Prihodi od subvencija su 30 miliona dinara. Takav način uplaćivanja subvencija od strane grada ka javnom preduzeću ne treba da bude, jer korisnika grejanja u Valjevu ima 17,5%. Time ogroman broj građana dovodimo u neravnopravan položaj. Grejanje treba subvencionisati, ali te subvencije treba da budu usmerene prema građanima, u zavisnosti od materijalnog stanja. Zbog svega toga, ja izražavam rezervu i moj predlog je da ovaj izveštaj još jednom pogleda Odeljenje za lokalni razvoj, prevredu i komunalne poslove i uradi detaljnu analizu poslovanja Toplane“, rekao je Borisav Radojičić.

Zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić se složio sa konstatacijom člana Veća, ali je predložio da se izveštaj usvoji, a da se sve predložene mere preduzmu.

„U Toplani je veliki stručni, kadrovski i ljudski problem i način na koji su sprovodili poverene poslove. Grad Valjevo će sledeće godine morati da uloži između 20 i 30 miliona dinara kako bi sanirao ulice koje je „Štrabak“ izgradnjom dela toplovoda uništio. Činjenica je da je mnogo veća primarna od sekundarne mreže i da se mora povećati broj kvadrata koji se greju. Sve je to bilo pitanje za bivši menadžment. Javnost reba da zna da imamo veliki problem u Toplani, koji može da eskalira. Ti veliki stručnjaci u Toplani pokušavaju da Toplanu ugase tužbama i zahtevom za novac koji nisu zaradili i opravdali. Posebno se ističu ljudi koji su poslednje dve godine više bili na bolovanju, nego na poslu i upravo su oni pokretači sudskih sporova. To ozbiljno preti da ugrozi poslovanje same Toplane. Grad mora naći rešenje, a ono mora biti pragmatično i ne sme se dozvoliti javašluk u tom preduzeću. Oni imaju najbolje uslove u gradu, potpuno novu tehnologiju, izuzetno kvalitetnu primarnu mrežu. Sve imaju, osim onoga što najviše treba, a to je znanje“, rekao je Jeremić.

Gradonačelnik Slobodan Gvozdenović je zaključio da se što pre mora izraditi socijalna karta korisnika grejanja.

„Tako ćemo videti koji su to najugroženiji korisnici i kakva je njihova socijalna struktura, koja su njihova primanja i mogućnosti da redovno plaćaju obaveze koje im Toplana nameće. Uveren sam da je novi direktor sposoban da poboljša radnu disciplinu, a ne da se preduzeće tuži. Ne može se firma shvatiti kao Alaj-begova slama. Nije to više ni društvena, ni bilo čija imovina. To je državna imovina, a država je kapitalista kao i svaki pojedinac. O tim tužbama ćemo posebno razgovarati. To se dešavalo i u Opštoj biolnici u Valjevu i ja sam možda jedan jedini lekar koji nije tužio Bolnicu za nadokandu izgubljenu kroz rad u dežurstvima i dolazak po pripravnosti“, rekao je gradonačelnik.

Prihvaćeni su izveštaji o radu Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ Valjevo, Turističke organizacije Valjevo i Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2015. godinu.

Prihvaćen je predlog Odluke o prenosu na korišćenje protivgradnih raketa Republičkom hidrometeorološkom zavodu- Radarskom centru Valjevo. U pitanju je 100 protivgradnih raketa, tipa „Trajal“, za potrebe protivgradne zaštite na teritoriji grada Valjeva. Data je saglasnost na privremeno korišćenje nepokretnosti- saglasnosti za privremeno korišćenje dela parcele u svojini grada Valjeva, radi obezbeđivanja privremenog pristupa parceli u vlasništvu preduzeća „Alimport“, preduzetnika Miloša Alempijevića.

 

Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo Valjevo 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.