Više većnika i plaćenih funkcija

Ušteda nema ni na pozicijama pomoćnika gradonačelnika, kojih sada ima tri, sa neto zaradom oko 75.000 dinara, koje sadrže i koeficijente za rukovođenje

U Valjevu je u toku izmena Statuta grada, kojim se povećava administracija i daju veća ovlašćenja gradonačelniku.

Valjevo

Grad Valjevo prvi put u svojoj istoriji imaće 13 članova Veća. Dosad je bilo sedam članova, plus gradonačelnik i zamenik gradonačelnika po funkciji.

Novim Statutom, čije izmene traži gradonačelnik Slobodan Gvozdenović, u Veću će biti 11 +2, dakle 13 članova Veća. Povećanje broja članova Veća teško je razumljivo, ako se zna da ni postojeći članovi nisu još uvek dobili svoja zaduženja, ali zarade jesu. Aktuelno Veće takođe je po svemu drugačije, jer u njemu sada sede tri plaćena člana i to dva iz SNS-a i jedan iz SPS-a.

Uštede nema ni na pozicijama pomoćnika gradonačelnika, kojih sada ima čak tri, sa neto zaradom oko 75.000 dinara koje sadrže i koeficijente za rukovođenje, iako pomoćnici po Statutu nemaju ulogu niti prava rukovođenja, već u opisu stoji da se radi više o savetodavnim telima. Novim nacrtom Statuta gradonačelnik ide i korak dalje dajući sebi pravo da u priču uvede i savetnike koji se u nacrtu nazivaju stručnjacima. Isti nacrt ne definiše o kojim se oblastima radi, niti da li se radi o plaćenim poslovima ili savetnicima koji će volonterski obavljati tu dužnost. Povećan administrativni aparat uzeće svoj danak iz budžeta grada, a novim nacrtom Statuta predviđeno je da gradonačelnik uzme i neke nadležnosti Skupštine, kao što je raspolaganje imovinom i građevinskim zemljištem. Proširenje nadležnosti gradonačelniku će dati i pravo da samostalno odlučuje o raspodeli gradskih stanova, odnosno o pravu njihovog otkupa zainteresovanima.

Na povećanje administracije i proširenje nadležnosti reagovale su opozicione partije DS i “Dosta je bilo” Saše Radulovića osudivši enormna trošenja i partijsko udomljavanje .

 

Uštedeli na Tešnjarskim večerima

Valjevo ove godine obeležava jubilej vezan za Tešnjarske večeri i 30 godina njihovog postojanja, a odlukom gradonačelnika sredstva za ovu manifestaciju smanjena su za 800.000 dinara što je uticalo i na kvalitet programa i izbor izvođača. Da li se Valjevo onda spravom pribojava čega ćemo sve morati da se odreknemo, da bismo obezbedili plate za politički podobne i ogromnu administraciju koja Valjevu nije potrebna?

danas.rs

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.