Za ubistvo bubamare 15.000 a za mrava 40.000 dinara kazne

U Srbiji živi 429 životinjskih vrsta za koje se veruje da su na pragu istrebljenja. Odluka o tome koje će vrste biti strogo zaštićene ili zaštićene donosi se na osnovu terenskih istraživanja o stanju populacija pojedinih vrsta, njihovoj brojnosti i rasprostranjenosti.

Visina naknade za ubijanje ili uznemiravanje pojedinih primeraka strogo zaštićenih vrsta utvrđuje se prema redu, porodici i vrsti i ona po pravilniku je predviđena po primerku, odnosno jedinki neke vrste.

Retke i zaštićene životinjske vrste u našoj zemlji su vidra, slepi miševi, šareni tvor, rečni rak, labud, jež, crni daždevnjak, patka orao krstaš, belonokta vetruška, stepski soko, veliki tetreb, beloglavi sup i drugi, ali malo ko zna i da su na tom spisku i bubamara, jelenak, vilin konjic, poljski miš, riđi šumski mrav, vrana….

Valjevo

Ako ste hteli da zgazite na riđeg šumskog mrava – razmislite ponovo! Njegovo ubistvo koštaće vas 40.000 dinara, a Bubamarin život 15.000. Za ubistvo goluba dodatnih 50.000 dinara dok za baštenskog puža kazna iznosi 1.200 dinara!

Cene ubistva životinja i insekata (u dinarima):

Mrki medved – 1.000.000

Suri orao 400.000

Vuk – 300.000

Vidra – 250.000

Bela roda – 200.000

Krtica – 100.000

Riđi šumski mrav – 40.000

Jež 28.000

Vrabac 25.000

Vrana 25.000

Šumska kornjača 15.900

Bubamara 15.000

Barska kornjača 10.000

Poljski miš 10.000

Zelena žaba 1.200

Baštenski puž 1.200

 

Pazite gde stajete…..

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKAPOSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz pružanje drugačijih vrsta usluga.