Zapaženo učešće neurologa Prim. dr Mihaila M. Mirkovića na seminaru u Salcburgu

 

Neurolog Opšte bolnice prim. dr Mihailo M. Mirković učestvovao je na Salcburškom medicinskom seminaru iz neurologije. Ovaj seminar je deo stipendije Američko-austrijske fondacije koja, pored neurološkog seminara, podrazumeva obezbeđeno tromesečno usavršavanje u austrijskim bolnicama i organizovanje satelitskih simpozijuma.

Valjevo

Prof. Eugen Trinka dodeljuje sertifikat Prim. dr Mihailu M. Mirkoviću

Prim. dr Mihailo Mirković bio je jedan od retkih dobitnika stipendije koji dolaze iz opštih bolnica, jer je najveći broj stipendista bio iz univerzitetskih medicinskih centara. Uslov za dobijanje stipendije bile su publikacije i dosadašnja usavršavanja. Pored toga, svaki učesnik je bio u obavezi da prikaže slučaj iz svoje prakse. Pre i na kraju seminara učesnici su polagali evaluacioni test koji je obuhvatao pitanja iz tema koje su obrađene na seminaru. Prim. Mirković je prikazao pacijenta sa multiplom kranijalnom neuropatijom uzrokovanom neurosarkoidozom. Na kraju seminara nagrađeno je 6 najboljih prezentacija među kojima je bio i slučaj prim. Mirkovića.

Valjevo

Prim. Mirković bio je dobitniik iste stipendije i za 2014. godinu kada je, takođe, njegova prezentacija bila nagrađena.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.