Ekipe „Ekosana“ Zavoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz Beograda će danas na teritoriji grada Valjeva izvesti tretman suzbijanja odraslih komaraca, ukoliko se za to stvore povoljni metereološki uslovi. Treman će biti izveden uređajima iz vazduha i sa zemlje. U tretmanu iz vazduha učestvovaće jedan avion Privredne avijacije Jat i radiće preparatom MOSLINK 0,8 ULV, na bazi lambdacihalotrina. Avion će leteti iznad toka reke Kolubare sa priobaljem, od naselja Sedlari do naselja Veselinovac. Sa zemlje će dejstvovati uređaji hladnim zamagljivanjem, registrovanim preparatom na bazi deltametrina.

Tretman će biti izvršen u večernjim satima u periodu od 19.00 do 22.00 časa.

Lokaliteti koji će se tretirati uređajima sa zemlje su javne zelene površine (parkovi, spomen parkovi, zelene površine u stambenim naseljima, park šume), vodotokovi reka i priobalja i to reka Obnica od KPZ do ušća, reka Jablanica od Sedlara do ušća, reka Ljubostinja od doma u Rađevom selu do ušća, reka Gradac od vodovoda do ušća, bazeni u Petnici sa parkinzima.