Na redovnoj Skupštini Udruženja građana “Lokalni front Va” održanoj u subotu, 6. oktobra, usvojena je Odluku o izboru i nadležnostima predsednika i potpredsednika Skupštine, što je novina u radu valjevskog Lokalnog Fronta, saopštilo je ovo Udruženje. U saopštenju za javnost navodi se da je za predsednika izabran Predrag Savić, penzioner iz Valjeva, dok su za potpredsednike izabrani Slavica Pantić, diplomirana pravnica i Predrag Matić, diplomirani demograf. Skupština je na zasedanju donela i odluku o učešću na narednim lokalnim izborima.

“Skupština je pozitivno ocenila i prihvatila izveštaj o radu Upravnog odbora u prethodnom periodu, kao i finansijski izveštaj, a potom je, posle duže rasprave, donela odluku da Udruženje “Lokalni front Va” pristupi pripremama za redovne izbore za odbornike Skupštine Grada. Zaključak Skupštine je da su politički činioci koji deluju u Valjevu izrazito pasivni, bezvoljni i nezainteresovani, tako da je jedini način da se primene ideje i principi Udruženja učestvovanje na narednim lokalnim izborima. Na osnovu ove odluke, Skupština je usvojila i program rada Udruženja za narednih godinu dana”, piše u saopštenju za javnost ovdašnjeg Lokalnog fronta.