Vazduh u Valjevu svaki dan od početka 2023. godine prekomerno zagađen!

Prethodnu, 2022. godinu, Valjevo je okončalo sa 144 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekomernog zagađenja na godišenjem nivou propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. To je podatak na koji Lokalni odgovor, između ostalog, ukazuje u nedeljnom izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u našem gradu, a koji objavljuje u okviru akcije Aero Alarm. Takođe se ističe da Valjevo od početka 2023. godine beleži ukupno 8 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM 10 čestica (>50 µg/m3), odnosno da smo svakog dana udisali prekomerno zagađen vazduh, te da smo kao grad u Novu godinu ušli bez usvojenog Plana kvaliteta vazduha.

Aero-Alarm-tabela

Lokalni odgovor ukazuje na deceniju zagađenog vazduha i u nedeljnom izveštaju poziva se na podatke Nacionalne ekološke asocijacije, koja kaže da Valjevo zauzima treće mesto po zaguđenju vazduha u Srbiji, odmah nakon Užica i Popovca.

“Staru godinu smo ispratili brojeći ukupno 144 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica u vazduhu. To je četvorostruko prekoračenje broja od 35 dana, koliko je našim zakonima dozvoljeno godišnje prekoračiti dnevnu graničnu vrednost od 50 µg/m3. Merni uređaji su na godišnjem nivou izmerili i srednju godišnju koncentraciju pomenutih PM 10 čestica u vrednosti od 50,8 µg/m3, što predstavlja značajno prekoračenje dozvoljene koncentracije od 40 µg/m3. U Novu godinu smo ušli i bez usvojenog Plana kvaliteta vazduha, dokumenta koji bi trebalo da sadrži mere koje je potrebno primeniti da bi se smanjile koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na propisane granične vrednosti. Otkako je 2012. u Valjevu uspostavljeno merenje kvaliteta vazduha, ovaj dokument javne politike nije bio valjano usvojen kako bi se smanjilo aerozagađenje. Naprotiv, zvanični podaci pokazuju konstantno, desetogodišnje prisustvo prekomernih koncentracija prašine u vazduhu i veliki broj dana tokom godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti”, navodi se u izveštaju.

Aerozagadenjeu-Valjevu-2012-2022-Prema podacima iz izveptaja, na dan 9. januara 2023. godine, prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal xEco, u Valjevu se od početka 2023. godine beleži ukupno 8 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM 10 čestica (>50 µg/m3). Takođe se ističe da je svakog dana od početka 2023. godine vazduh u Valjevu bio prekomerno zagađen.

“Svaki dan u prvoj nedelji Nove godine bio je sa zagađenim vazduhom. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica zabeležena je u četvrtak, 5. januara i iznosila je 158,32 µg/m3. Tog dana zabeležena je i najviša srednja dnevna koncentracija PM 2,5 čestica – 119,90 µg/m3. U ponedeljak, 2. januara, u 15 časova, zabeležena je maksimalna satna koncentracija PM 10 čestica u vrednosti od 301,26 µg/m3,  a istog dana u 17 časova i maksimalna satna koncentracija PM 2,5 čestica – 210,63 µg/m3. Vazduh u Valjevu bio je jako zagađen. Svi stanovnici bili su pogođeni zbog postojanja vanrednih uslova. Trebalo je izbegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno pripadnici osetljivih grupa”, navedeno je u nedeljnom izveštaju Lokalnog odgovora o stanju kvaliteta vazduha za prošlu sedmicu u našem gradu.

Aerozagadenje-Lokalni-odgovor-Aero-Alarm

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.