Veliko interesovanje za novi studijski program Fizioterapije

Na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu realizovaće se prvi studijski program strukovnih studija iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije – Fizioterapija. Ovaj akreditovani studijski program traje 3 godine, nakon čega studenti stiču zvanje “strukovni fizioterapeut”. Upis studenata je u toku i vlada veliko interesovanje za novi program Fizioterapije u Valjevu.

Foto: Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu

Potreba za angažovanjem osoba koje su stručne u oblasti fizipoterapije u konstantnom je porastu kako kod nas tako i u inostrantstvu. Imajući u vidu izuzetno veliki procenat zapošljivosti tokom i nakon završetka studiranja vlada veliko interesovanje za ovaj studijski program. Većinom su za ove strukovne studije zainteresovani srednjoškolci, mahom iz valjevske Medicinske škole, ali i učenici ostalih škola koje nisu u dodiru sa zdravstvenom strukom i sa naukom.

“Imali smo dosta poziva od naših partnera iz Slovenije i Nemačke da akreditujemo ovaj studijski program, međutim tek su se sada ispunili uslovi da mi i kadrovski i prostorno možemo da podržimo ovaj zahtevan program. Fizioterapija je program strukovnih studija koji ima multidisciplinarni karakter. Veliki deo nastave čini stručna praksa, tako da su studenti već od prve godine 50 odsto prisutni na praktičnim vežbama, koje će se obavljati u saradnji sa priznatim zdravstvenim ustanovama u našem gradu i okolini”, kaže Filip Đoković, dekan Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu.

Filip Đoković, dekan Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu / Foto: Singidunum

U nastavnom procesu vezanim za studije iz oblasti zdravstva na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu angažovano je oko 55 predavača koji su strogo vezani za struku, među kojima su i partneri predavači iz Sovenije i Nemačke, sa kojima ovaj Fakultet ima uspešnu saradnju. Na čelu departmana za zdravstvo je profesor Zoran Jokić, a u rad tog odseka uključeni su i profesori koji su završili medicinu i doktorirali iz oblasti medicine, organizacionih nauka, kao i lekari specijalisti koji su u funkciji asistenata i saradnika u nastavi.

“Otkako Univerzitet Singidunum funkcioniše u našem gradu, nama je cilj  da studenti steknu znanje i veštine koje će vrlo brzo moći da primenjuju u toku studija, da šire mrežu kontakata i da samim tim već pri kraju studija budu zaposleni, odnosno da rade ono što vole”, posebno ističe dekan Filip Đoković.

Foto: Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu

Studije iz oblasti zdravstva na ovom Fakultetu Univerziteta Singidunum sa sedištem u Valjevu zaokružene su i Master programima “Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse” i “Zdravstvena nega”, koji se realizuju u saradnji sa Fakultetom zdravstvene nege iz Maribora. Profesori iz Slovenije dolaze na Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu, gde drže predavanja i nastavu, a nakon završenih studija studenti dobijaju i slovenačku diplomu.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.