“Zbog “Vidrakove” prodaje potraživanja beogradskoj privatnoj firmi “Belica Invest” građani primorani da kazne za neplaćanje parkinga plate 19.395 dinara”

GrO SSP Valjevo se na konferenciji za medije bavio “skandaloznim “poslovnim aranžmanоm” direktorke JKP “Vidrak Valjevo” Ksenije Badem Nenadović, kojim je naneta ogromna materijalna šteta građanima Valjeva”. Kako je predočeno, valjevski SSP došao je u posed Ugovora o ustupanju potraživanja JKP “Vidrak” privatnoj beogradskoj firmi “Belica Invest”, kojim su građani primorani da kazne za neplaćanje parkinga u iznosu od 1.100 dinara plate 19.395 dinara. Prema rečima predsednika IO GrO SSP Valjevo Stefana Jakovljevića, posledica tog ugovora je da je JKP “Vidrak” na vrlo” bahat i bezobziran” način “prelilo u džep” privatnoj firmi iz Beograda iznos od preko 30.000 evra čistog profita i to na teret građana Valjeva.

Stefan-Jakovljevic-SSP

Stefan Jakovljević, predsednik IO GrO SSP Valjevo / Foto: Slobodan Ćirić

Kako je Jakovljevi izneo na onferwnciji za medije, ugovor je zaključen 21. juna 2021. godine na 10 godina, a “Belica Invest” se obavezao da isplati “Vidraku” zbir od 100 % cena svih ustupljenih naloga za plaćanje posebne cene.

“Da ne bude zabune, radi se o klasičnoj prodaji potraživanja javnog preduzeća privatnoj firmi! Sastavni deo ovog ugovora je i specifikacija ustupljenih potraživanja, koja sadrži spisak od 270 pravnih i fizičkih lica. Po tom ugovoru navedena privatna firma se faktički obavezala da JKP “Vidrak” isplati iznos od 297.000 dinara, do koga je bilo sasvim lako doći operacijom množenja broja navedenih lica na spisku (270) sa iznosima njihovih pojedinačnih obaveza plaćanja u iznosima od po 1.100 dinara”, kazao je Stefan Jakovljević, predsednik IO GrO SSP Valjevo.

On je rekao da je privatna firma “Belica Invest” d.o.o. Beograd, koja se po zvaničnoj evidenciji APR-a bavi radovima u građevinarstvu, angažovala punomoćnika iz reda advokata, koji je podneo javnim izvršiteljima u Valjevu predloge za izvršenje protiv građana Valjeva, a radi naplate iznosa od po 1.100 dinara. Međutim, prema rečima Jakovljevića, kada građani budu otišli kod nadležnog javnog izvršitelja da regulišu svoja dugovanja tamo će ih sačekati neprijatno iznenađenje, jer će sada morati da plate iznos od 19.395 dinara. Kako su građani došli u situaciju da duguju iznos koji je skoro 20 puta veći od početnog, a koji predstavlja polovinu prosečne mesečne zarade u našem gradu, upitao je Jakovljević na konferenciji za nvinare.

4.-ТАБЕЛА-ВИДРАК-1

On je objasnio da je glavni dug u ovom predmetu 1.100 dinara, da podnošenjem predloga za izvršenje nastaje dodatna obaveza plaćanja 3.643 dinara za troškovr predujma za rad javnog izvršitelja, kao i naknade u iznosu od 1.152 dinara za uspešnost izvršenja. Ti iznosi se, prema njegovim rečima, svakako moraju platiti, jer su nužni u izvršnom postupku i “tu nema ništa sporno”. Međutim, kako je istakao, imajući u vidu da je privatna firma “Belica Invest” angažovala punomoćnika iz reda advokata, nastaju i dodatni troškovi za građane i to na ime sastava predloga za izvršenje u iznosu od 9.000 dinara, kao i sastava zahteva za naknadu troškova u iznosu od 4.500 dinara.

“Dakle, iznos od 13.500 dinara čine troškovi advokata, koga je angažovala privatna firma koja je otkupila dug, a koji ne bi nastali da su zaposleni u pravnoj službi JKP “Vidrak” sastavljali predloge za izvršenja, što je posao koji ne zahteva bilo kakvo posebno angažovanje istih, već je potrebno izvršiti samo promenu ličnih podataka dužnika obzirom da se radi se radi o tipskom obrascu, za čije je sastavljanje dovoljno biti pismen i imati tri minuta vremena. Da je to bio slučaj građani bi isplatom ukupnog iznosa od 5.895 dinara u potpunosti izmirili obaveze i ne bi imali dodatnih troškova, pa bi građani Valjeva po ovom osnovu bili u obavezi da isplate direktno JKP “Vidrak” ukupan iznos od 1.591.650 dinara. U takvoj situaciji ni mi ne bismo imali bilo kakvih zamerki, pogotovo jer se radi o uobičajenom načinu naplate potraživanja u okviru redovnog poslovanja javnih preduzeća. Sa druge strane, zaključivanjem ovog ugovora i prodajom potraživanja privatnoj firmi iz Beograda, koja se sada pojavljuje u svojstvu izvršnog poverioca, svaki građanin će u najboljem slučaju morati da isplati iznos od 19.395,00 dinara pa će na račun iste biti uplaćen ukupan iznos od najmanje 5.236.650 dinara”, pojasnio je Jakovljević.

Kako je istakao, posledica svega iznetog je da je JKP “Vidrak” na vrlo bahat i bezobziran način, “prelilo u džep” privatnoj firmi iz Beograda iznos od najmanje 3.645.000 dinara ili nešto preko 30.000,00 evra čistog profita, i to upravo na teret samih tih građana Valjeva.

“Ukoliko neki građani ne budu imali novca da odjednom isplate celokupan dug od 19.395 dinara, a što je objektivno za očekivati, oni rizikuju mogućnost da javni izvršitelji zakažu službenu radnju popisa i procene pokretnih stvari pa se navedeni iznos uvećava za dodatnih 10.500 dinara, na ime troškova advokata, i još par hiljada dinara, na ime troškova javnog izvršitelja. Da li se ovo može nazvati brigom o građanima, u koju se ova vlast licemereno zaklinje, ili je možda u pitanju nešto drugo”, upitao je Jakovljević.

Neminovno se, prema njegovim rečima, nameću i sledeća pitanja: Koji je motiv i interes direktorke JKP “Vidrak” Ksenije Badem Nenadović za prodaju potraživanja ovog preduzeća, na način kojim se građanima nanosi direktna materijalna šteta? Koji je zakonski okvir za zaključenje ugovora sa navedenom privatnom firmom “Belica Invest” i zbog čega je čega je ugovor zaključen baš sa tom firmom? Da li je zaključenje ovakvog ugovora odobrio Nadzorni odbor JKP “Vidrak”, a ako jeste koje je obrazloženje njegovih članova za ovakav način poslovanja koji je štetan za građane? Zbog čega građani Valjeva plaćaju zaposlene u JKP “Vidrak”? Da li je i koliko je još ovakvih ugovora, štetnih po građane Valjeva, zaključeno od strane direktorke “Vidraka”? I na kraju, da li je Grad Valjevo, kao osnivač ovog javnog preduzeća, upoznato sa ovom poslovnom odlukom direktorke koja očigledno ima samo jedan cilj – da novac građana Valjeva “prelije u džep” privatnoj firmi iz Beograda? Da li će gradonačelnik i Skupština Grada Valjeva reagovati i sprečiti ovakve “poslovne aranžmane” lica, koja su im direktno odgovorna za svoj rad, ili su možda i oni saučesnici u nametanju ovog harača građanima?

SSP-2

Sa konferencije za medije GrO SSP Valjevo / Foto: Slobodan Ćirić

“Znamo da će sva ova pitanja ostati bez odgovora, ali i bez tih odgovora nije teško zaključiti o čemu se ovde radi. Ipak, ljudi iz GrO SSP Valjevo će nastaviti da pred građane iznose istinu sa ciljem da u potpunosti ogolimo ovaj bahati i parazitski režim koji je stvorila vladajuća interesna grupacija. Svaka odluka, nezakonita radnja ili postupak kojim se nanosi šteta građanima Valjeva, biće predmet našeg interesovanja, ali i informisanja javnosti radi zaštite njihovih osnovnih prava koja su im od strane ovog režima neustavno oduzeta”, kazao je na kraju obraćanja Stefan Jakovljević.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.