Zgrada Doma Vojske u rukama Biblioteke

Pored Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kojim se u ovoj godini za 12 predloženih projekata predviđa utrošak od 48,6 miliona dinara, Gradsko veće je na juče održanoj sednici zgradu Doma Vojske, kao poslovni objekat, dodelilo za potrebe i obavljanje delatnosti Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” čiji je osnivač Grad Valjevo.

Biblioteka trenutno koristi prostor na dve lokacije u gradu koji nije adekvatan za obavljanje bibliotečko – informacione delatnosti. Prema stručnom mišljenju Narodne biblioteke Srbije objekat Doma Vojske prema standardima i zakonskim normama adekvatan je za privođenje nameni za obavljanje poslova u okviru  bibliotečko – informacione delatnosti.

(Foto: Branko Puzović, dopisnik “Novosti”)

Gradski većnici izmenili su Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu, tako da se sada vrši preraspodela broja zaposlenih u subjektima sistema grada Valjeva prema potrebama efikasnijeg obavljanja poslova, a samim tim i funkcionisanja navedenih subjekata u sistemu grada. Izmene se odnose povećanje jednog zaposlenog u Turističkoj organizaciji Valjevo i povećanje dva zaposlena u Centru za kulturu Valjevo, dok je broj zaposlenih u UFK “Valis”, JKP “Vidrak” i PU “Milica Nožica” smanjen za po jednog izvršioca.

Crkvenoj opštini Petnica, kao investitoru, odobreno je na jučerašnjem zasedanju Gradskog veća izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta i oslobodilo je obaveze plaćanja iznosa od 65.029,77 dinara na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Gradsko veće dalo je saglasnost i na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Valjevo. Razlog za donošenje ovog rešenja sadržan je u potrebi da se Statut Centra za kulturu  uskladi sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Sve tačke dnevnog reda jučerašnjeg zasedanja članova gradske vlade biće razmatrane na narednom skupštinskom zasedanju, koje je zakazano u utorak, 8. maja.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.