Crveni krst Valjevo za proteklih 13 godina isporučio 1,5 miliona obroka

Iako je broj korisnika usluge Narodne kuhinje Crvenog krsta Valjevo smanjen sa 500 na 400, inflacija i rast cena osnovnih životnih namirnica koje su sastavni deo svakog obroka narodne kuhinje, pa i cene hleba, uticali su na činjenicu da je potrebno izdvojiti više novca u odnosu na prethodnu godinu, kako bi se obezbedili redovni i kvalitetni obroci. Kako ističe sekretar Crvenog krsta Valjevo Aleksandar Tomić, potpisan je aneks sa Gradskom upravom kojim se pozicija Narodne kuhinje uvećava za oko 10%, odnosno sa 11,7 miliona u prošloj godini na skoro 12,9 miliona dinara za ovu godinu. uvećano zbog rasta cena.

Narodna-kuhinja-2

Foto: Iz arhive Crvenog krsta Valjevo

“U prvi mah smo zadržali masu sredstava za 500 korisnika finasirajući obroke za 400 korisnika. Da bi napravili ilustraciju o kom novcu govorimo, kada smo sredstva od 500 korisnika premestili na 400 korisnika, došli smo do cene obroka od 116,17 dinara sa distribucijom, radom, amortizacijom, polovinom hleba i pola litra kuvanog obroka. Postavlja se pitanje kako je to moguće. Moguće je zato što je grad većinski finansijer, ali nije jedini. Važno je napomenuti da Grad prepoznaje ovu vrstu socijalne usluge i ove godine je jedanaesta godina kako je finansira uzastupno. Crveni krst ovu uslugu sporovodi od 2010. godine, punih 13 godina. Do kraja prošle godine smo isporučili 1,5 miliona obroka. Ta cena od 116,17 dinara zavisi i od namirnica koje dobijamo od Crvenog krsta Srbije (ulje, pirinač, grašak, boranija, pasulj, makarone, začinski dodaci, sečeno povrće, brašno) i tako učestvuje sa 40 do 45% u finansiranju obroka za Narodnu kuhinju. Sa novim povećanjem koje je dogovoreno sa gradom, cena obroka će iznositi 127,79 dinara. Mi smo sa Gradom imali otvorenu komunikaciju, oni su potpuno svesni rasta cena i pokušali smo zajedno da prevaziđemo ovaj težak momenat”, naglasio je Tomić podsetivši da su u ovoj organizaciji pažljivo pratili dolazak korisnika u prethodne tri, pandemijske godine i da je zabeleženo smanjenje iz više razloga.

“Neki verovatno nisu uvek mogli da dolaze, ili su bili bolesni, ili su se plašili bolesti, imali smo one najstarije koji zbog svoje starosti, a ne nužno bolesti, više nisu sa nama. Imali smo i jedan broj onih koji su se osnažili pa više nemaju potrebu za Narodnom kuhinjom i to je važno napomenuti, nije uvek sve što je vezano za smanjenje korisnika iz negativne konotacije. Pođite od toga da imamo jedan broj dece na Narodnoj kuhinji, pa ta deca postaju mladi, pa oni pronađu posao i osamostale se, postoji i taj kontekst”, objasnio je sekretar Crvenog krsta i naglasio da sve ove godine Predškolska ustanova “Milica Nožica” priprema obroke, što obezbeđuje kvalitet, bezbednost i neophodnu nutritivnu vrednost obroka! Crveni krst Valjevo ne raspolaže prostorom za ishranu korisnika, već su distributivna mesta raspoređena u mesnim zajednicama “Krušik” na Petom Puku, “Nada Purić”, “Gorić” i “Stari grad” u Tešnjaru, u kojima prema definisanim satnicama mogu preuzeti obrok.

Tomic-Aleksandar

Aleksandar Tomić, sekretar Crvenog krsta Valjevo / Foto: Iz arhive Crvenog krsta Valjevo

Osim dobre saradnje sa Gradom i Predškolskom ustanovom, ova organizacija sarađuje sa institucijama poput Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Zavoda za zaštitu javnog zdravlja, kao i brojnim udruženjima i organizacijama civilnog sektora.

“Centar za socijalni rad propisuje ko će biti korisnik Narodne kuhinja, ali mi imamo nekoliko mehanizama da ljude praktično trenutno uključimo. Kada je neko gladan, on ne može da čeka da neko rešenje stigne poštom do Crvenog krsta. Vrlo često se u urgentnim socijalnim potrebama ta komunikacija dogodi između radnika u sekreterijatu Crvenog krsta i zaposlenih u Centru za socijalni rad, dogovori se da se korisnik uključi momentalno, a da će oni rešenje poslati čim ga urade i na taj način možemo da praktično danas za sutra uključimo korisnika koji je u stanju potrebe. Imamo partnerstvo sa organizacijom “Karitas Valjevo” koji jednom broju naših korisnika, koji ne mogu da se kreću, a koji su korisnici njihove usluge “Pomoć u kući”, odnesu obroke. Sarađujemo i sa organizacijama koje tretiraju različite vrste invaliditeta i tako lakše dolazimo do korisnika. Ono u čemu se mi razlikujemo od drugih institucija je to što mi uvažavamo sve koji se jave da su u stanju potrebe. Saradnici Crvenog krsta Valjevo ih obilaze i na taj način se ta potreba verifikuje na terenu. Imamo naše liste i ako se pojavi donator možemo brzo da reagujemo”, pojašnjava Tomić uz napomenu da postoje kompanije i sugrađani koje prepoznaju Crveni krst kao resurs da se neka vrsta pomoći uputi ka najugroženijima.

“Imali smo krajem godine 450 paketa kompanije “Europrom” koji su distribuirani svim korisnicimaNnarodne kuhinje i jednom određenom broju korisnika, koji su na našoj listi građana kojima treba uputiti urgentnu pomoć. Kompanija “Bosis” poklonila je porodične pakete i svojim vozilima pomogla distribuciju do korisnika. Tu je i kompanija “Agronom” i mnoge druge koje nam pomažu, ali i sugrađani koji od svojih skromnih primanja uplaćuju svakog meseca za Narodnu kuhinju. Smatramo da je to važna komponenta u javnom zagovaranju institucija i pojedinaca kako da ovaj grad postane bolje i humanije mesto. Neka je pretpostavka da su to penzioneri, to su izdvajanja od dve, dve i po hiljada dinara svakog meseca. To je 20 obroka i mi na to gledamo kao na vanserijski napor u današnjem vremenu, gest koji treba pohvaliti!”

Narodna-kuhinja-3

Foto: Iz arhive Crvenog krsta Valjevo

Prema Tomićevim rečima, organizacija je započela aktivnost mapiranja samačkih, staračkaih domaćinstava u rubnim područjima grada i selima na tragu nove socijalne usluge.

“Mapiranje je deo redovnih aktivnosti Crvenog krsta. Kada je formirano telo koje će izraditi novu socijalnu strategiju grada mi smo već tada počeli da razmišljamo kako bi operativno izgledala ova usluga. Ona je daleko od realizacije, ali to ne znači da se u kratkom roku ne može uraditi mapiranje, da ispilotiramo nekoliko gradskih naselja, pa da u odnosu na to procentualno, odnosno proporcionalno shvatimo kolika je otprilike potreba grada Valjeva za takvom vrstom podrške. Ako shvatimo da je potreba velika moraćemo da razvijamo poseban kapacitet. Mi možemo da isporučimo 50, 60 porodičinih paketa mesečno na teritoriji grada, ali ako bi ta brojka bila 150, to prevazilazi naše moghućnosti. Mi smo sa ljudima iz mesne zajednice Oglađenovac bili na terenu kod deset porodica, sledeći plan su Kovačice i Ravnje. Ta usluga bi se odnosila na sva lica u stanju potrebe u ruralnim područjima. Neko ima hektare zemlje, ali ne može da obrađuje i živi teško, ima raznih primera i situacija”, ističe Tomić.

Narodna-kuhinja-1

Foto: Iz arhive Crvenog krsta Valjevo

Osim neometanog rada Narodne kuhinje, jedan od prioriteta Crvenog krsta Valjevo, za ovu godinu, odnosi se na prostorije za dobrovoljno davanje krvi.

“U okviru sopstvenih prostorija Crvenog krsta Valjevo pokušaćemo da objedinimo prosotor za doborovoljno davanje krvi. Sada to baš nije naročito uslovno, jer davalac dolazi u našu zgradu u Ulicu Milovan Glišića 4 i tu završava jedan deo procedure, a samo davanje je u zgradi pored, pa oni moraju fizički da prelaze iz objekta u objekat, što je naročito naporno u ekstremno toplom ili hladnom vremenu. Pokušaćemo da te prostorije adaptiramo, spojimo, učinimo humanijim i lepšim, jer mora da postoji način da se dobrovoljnim davaocima krvi, koji davalaštvo Valjeva drže navisokom nacionalnom nivou, na neki način odužimo. Svako ko misli da može da pomogne taj proces (građevinski radovi, opremanje) može da nam se javi”, poručio je Tomić i pozvao sugrađane da se u subotu odazovu akciji doborovoljnog davalaštva koje organizuje Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi “Policajac 2004” (svake poslednje subote u januaru) u njihovoj šalter sali. U pitanju su 100 + akcije, gde se očekuje više od sto davalaca krvi i koje su značajno doprinele da Grad dobije titulu najhumanije sredine.

B.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.