“Energetskom politikom grada Valjeva” do smanjenja potrošnje energije i zagađenosti vazduha

“Energetska politika grada Valjeva” je okvirni strateški dokument koji treba da ponudi granice u kojima se kreće razvoj lokalne energetike, što se najviše odnosi na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, a povezano je sa smanjenjem zagađenja vazduha i očuvanjem životne sredine. To je rekao Slobodan Jerotić, autor ovog dokumenta koji predstavlja sažetak buduće lokalne energetske politike sa preporukama, a čija je prezentacija upriličena u prostorijama Univerziteta Singidnum u organizaciji Lokalnog odgovora. Osim Slobodana Jerotića, na promociji dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” govorili su i programski direktor RES fondacije Aleksandar Macura i energetski menadžer grada Valjeva Zoran Vasić.

Energetska-politika-grada-Valjeva-5

Sa prezentacije dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” / Foto: Valjevska posla

“Glavni cilj je da budemo energetski efikasniji, da se iskoristi sinergija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, da grad smanji koliko god je moguće potrošnju energije i da se samim tim smanji zagađenje. Strateški cilj “Energetske politike Valjeva” je energetska nezavisnost oslanjajući se na četiri stuba (4D): Dekarbonizacija privrede i svih ostalih aktivnosti, Decentralizacija upravljanja energetskim tokovima, Digitalizacija upravljanja energetskim tokovima, Demokratizacija u pristupu izvorima energije i načinu upotrebe energije”, kazao je Slobodan Jerotić.

Slobodan-Jerotic

Slobodan Jerotić, autor dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” / Foto: Valjevska posla

Prema njegovim rečima sistem daljinskog grejanja može da bude jako fleksibilan, je može da uključi sve obnovljive izvore energije, bez obzira da li se radi o geotermalnoj, otpadnoj, solarnoj energiji ili bio masi.

“Važno je da to bude lokalno dostupna obnovljiva energija i na taj način se podstiče razvoj privrede u lokalu. Samim tim izbacujemo iz upotrebe fosilna goriva, smanjujemo opterećenje na vazduh i životnu sredinu. Ako koristite mazut ili prirodni gas, novac odlazi iz grada u recimo Novi Sad ili Beograd tačnije tamo odakle dolaze fosilna goriva. Ako koristite lokalno dostupno gorivo novac ostaje u gradu i na taj način ste pomogli građanima.”, kazao je Jerotić.

Energetska-politika-grada-Valjeva-9

Foto: Valjevska posla

Jerotić smatra da je inicijativa za dobijanje besplatnog priključka na “Toplanu” jako dobra. Njom građani dobijaju besplatno priključenje, “Toplana” veći broj korisnika i održivo poslovanje, a Grad  efikasnije poslovanje svog javnog preduzeća i ekološki benefit. Prema njegovim rečima važno je da se što više objekata priključi na sistem daljinskog grejanja, da se pogase sva individualna ložišta i da uspostavi moderan i funkcionalan sistem kao u svim razvijenim zemljama.

“Svi slojevi građana moraju da budu obuhvaćeni sistemom daljinskog grejanja. Treba pomoći onima čije kuće nisu priključene na daljinsko grejanje. Postoje ljudi kojima kakve god subvencije da date oni prosto ne mogu da priušte daljinsko grejanje, ni termoizolaciju, niti bilo koji obnovljiv izvor energije. Oni treba da dobiju 90% ili čak 100% subvencionisan projekat. Grad treba da ima budžetski projekat za trajno rešenje sistema finansiranja i koji će omogućiti građanima da u nekom periodu na prime od 12 do 15 godina vraćaju investiciju u obnovljive izvore energije, na način da im računi za grejanje budu što manji, a da iz tih ušteda finansiraju otplatu kredita”, rekao je Jerotić.

Energetska-politika-grada-Valjeva-7

Sa prezentacije dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” / Foto: Valjevska posla

Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije, istakao je u svom obraćanju putem video linka da je pred Valjevom veliki zadatak,  jer je Programom kvaliteta vazduha Republike Srbije procenjeno da je potrebno oko 17 miliona evra investicija u sisteme grejanja u našem gradu da bi se došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u vazduhu do nivoa propisanog zakonom. Kako je kazao, potreban je jednostavniji način da se utiče na investicione odluke građana.

“Jedan od načina su projekti sufinansiranja unapređenja energetske efikasnosti, ali vidimo da ono ne pogađe građane koji su u stanju socijalne potrebe. Ovde Centar za socijalni rad treba da ima svoju ulogu, imamo liste energetski ugroženih kupaca, dakle imamo polazan okvir u kome su identifikovani ljudi kojima treba pomoći da se unapredi energetska efikasnost na jedan razuman način. Potrebno je da jedan poseban džak budžetskih para ide na tu liniju”, naglasio je Macura.

Energetska-politika-grada-Valjeva-2

Obraćanje Aleksandra Macure putem video linka / Foto: Valjevska posla

Macura veruje da će upravnici stambenih zajednica imati značajniju ulogu u budućnosti u donošenju i sprovođenju rešenja u lokalnoj energetskoj tranziciji.

“Mislim da tu vremenom može da dođe neka vrsta inovacije. Potencijalna snaga leži u udruživanju i vrlo je moguće da ćemo za par godina videti da od strane upravnika zgrada dolaze neka rešenja, ne samo za unepređenje energetske efikasnosti, nego i za rešenja za snabdevanja energijom. Moguće je da ćemo uočiti da u svakoj postojećoj podstanici možemo imati toplotnu pumpu i razne prilike na maloprodajnom tržištu toplotne energije. Neće moći samo javni sektor da iznedri sva rešenja, niti da čak distribuira sav novac koji će možda obezbediti država svojim zaduženjem, i zato je važna ta demokratizacija u pristupu izvorima energije i načinu upotrebe energije. Važno je da Grad oslušne i pokuša da pomogne da se napravi prostor i za neka nova rešenja i mislim da upravnici stambenih zajednica mogu imati svoju ulogu”, poručio je Aleksandar Macura.

Zoran-Vasic

Zoran Vasić, energetski menadžer grada Valjeva / Foto: Valjevska posla

Prikaz energetskog stanja u Valjevu dao je Zoran Vasić, lokalni energetski menadžer. Prema podacima koje je saopštio, od registrovanih 37.334 domaćinstava na daljinsko grejanje je u našem gradu priključeno samo 4.659, što iznosi 12,48%. Opisujući postojeće energetsko stanje u gradu, Vasić je kazao da ga odlikuje velika i neracionalna potrošnja energije, starost i tehnološka zastarelost većine proizvodnih kapaciteta, smanjena pouzdanost i efikasnost njihovog rada, nedovoljna zaštita životne sredine i nepostojanje realnih cena i pariteta energije.

“Prema meteorološkim podacima prosečna dnevna suma dozračne energije globalnog sunčevog zračenja, na područiju grada Valjeva, iznosi oko 3,8 kWh/m2 na dnevnom nivou, odnosno u proseku oko 1.400 kWh/m2 godišnje, što predstavlja dobru osnovu za masovniju proizvodnju solarne energije na teritoriji koju pokriva grad. Biomasa predstavlja značajan energetski potencijal koji se koristi najvećim delom nekomercijalno. Razvoj sektora biomase nije moguć bez većih investicija i različitih finansijskih, podsticajnih i ekonomskih mera. Hidrotermalana energija predstavlja toplotnu energiju podzemnih voda toplijih od 10 stepeni. Dosadašnja geološka istraživanja pokazala su da se geotermalni izvori nalaze u Petnici, u aluvijalnoj ravni rečice Banja, na lokalitetu u selu Paune i na lokalitetu “Mlakva” u naselju Grabovica. Primer Urgentnog centra, 34 stepena Celzijusa na 700 m dubine. Grad Valjevo bi primenom navedenih obnovljivih izvora energije godišnje mogao da proizvede i preda u elektroenergetsku mrežu ukupno godišnje oko 260 GWh godišnje”, podaci su koje je izneo Zoran Vasić.

Vasić se u svom izlaganju osvrnuo i na realizovane projekte energetske efikasnosti, one koji si u toku realizacije, kao i na subvencionisanje energetske sanacije domaćinstava uz preporuke kako savladati neke od problema u procesu subvencionisanja.

Energetska-politika-grada-Valjeva-4

Sa prezentacije dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” / Foto: Valjevska posla

Dokument “Energetska politika grada Valjeva” kao pokazatelje uspešnosti predviđa da lokalna samouprava u periodu od 2023. do 2025. godine usvoji programe i akcione planove energetske efikasnosti i za ublažavanje energetskog siromaštva, ali i konkretne mere, poput upotrebe obnovljive energije u sistemu daljinskog grejanja, izgradnju fotonaponske centrale bar na jednoj zgradi do 2023. godine, rekonstrukciju grejnih instalacija, a do 2030. godine i proizvodnju više od 50% energije iz obnovljivih izvora, kao i energetske razrede i energetske pasoše za zgrade itd. U dokumentu se predlaže i formiranje Zelenog saveta, koji bi činili predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora, a koji bi doprineo ubrzanju aktivnosti.

Energetska-politika-grada-Valjeva-1

Sa prezentacije dokumenta “Energetska politika grada Valjeva” / Foto: Valjevska posla

Ovaj dokument urađen je u okviru projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju: Uključi se!”, koji zajednički realizuju  Lokalni odgovor, Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine (RERI), sa ciljem podsticaja učešća javnosti u procesu usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije (INEKP). Projekat je podrćan od strane ambasade Velike Britanije u Srbiji.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.