Euro Lithium Balkan: Planiramo istraživanja geotermalnih resursa u Valjevsko-mioničkom basenu!

Preduzeće Euro Lithium Balkan saopštilo je da planira da započne projekte vezane za istraživanje geotermalnog resursa u Valjevsko – mioničkom basenu. Kako se navodi u informaciji za javnost, osnovna ideja je zasnovana na rezultatima Studije o hidrogeotermalnom potencijalu Valjevsko – mioničkog basena, koju je uradio Departman za Hidrogeologiju Rudarsko – geološkog fakulteta u Beogradu, a na inicijativu Euro Lithiuma.

Euro-Lithium-Info-centar

Kancelarija Info Centra kompanije Euro Lithium Balkan / Foto: Valjevska posla

“Shodno tome je i započeta izrada projekata za istraživanje mogućnosti iskorišćenja geotermalnog resursa u svrhu proizvodnje toplotne energije, koja bi mogla biti iskorišćena u sistemu daljinskog grejanja u Valjevu, kao i za eventualnu upotrebu u procesima vezanim za tehnološke procese mogućeg ležišta mineralnih sirovina. Potencijal je, prema Studiji, dovoljno veliki i može prevazići kapacitet Toplane u Valjevu. Izradu projektne dokumentacije, koja je već predata Ministarstvu, tehničku kontrolu i izvođenje radova na istraživanju, izradu istražno/proizvodnih bunara, kao i Elaborat o rezervama geotermalnog resursa, preduzeće Euro Litijum Balkan će finansirati u potpunosti iz svojih sredstava. Sve rezultate i objekte nakon istraživanja prema projektu vrednom oko milion eura, staviće gradu na raspolaganje bez ikakve naknade”, objašnjavaja se u saopštenju.

Iz Euro Lithiuma ističu da je reč o posebnom vidu hidrogeoloških istraživanja koja se ne koriste za dobijanje rezultata vezanih za geološka istraživanja mineralnog resursa bora i litijuma kojima se ovo preduzeće bavi na prostorima Valjevsko – mioničkog basena. Takođe se napominje da su projekti predstavljeni u Privrednoj Komori Srbije, kao i u Regionalnoj Komori Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

“Mogućnosti koje se otvaraju realizacijom projekata naišle su na razumevanje obe Komore, a u kontaktima sa USAID i EBRD, odnosno njihovim saradnicima, definisano je da postoji zainteresovanost i sa njihove strane, da se podrži stavljanje u funkciju geotermalnog resursa. S obzirom da je za uspešnu realizaciju projekata neophodna i saradnja gradskih institucija, Euro Lithium Balkan je obavestio Gradsku upravu i zatražio sastanak, o čemu još nije dobijena povratna informacija. Realizacija, odnosno, stavljanje u funkciju ovog resursa bi donelo nezavisnost gradske Toplane energentima, a prelaskom sa fosilnih goriva na ovaj potpuno ekološki bezbedan izvor energije, obezbedilo bi se značajno smanjenje zagađenja vazduha u gradu Valjevu, ali i okolini”, navodi se u saopštenju kompanije Euro Lithium Balkan.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.