Fondacija Novak Đoković i PU “MIlica Nožica” potpisali sporazum o saradnji na projektu “Podrška, ne perfekcija”

Fondacija Novak Đoković potpisala je sa Predškolskom ustanovom “Milica Nožica” iz Valjeva sporazum o saradnji na realizaciji projekta “Podrška, ne perfekcija” koji podrazumeva određene interaktivne procese u kojima će pored predstavnika Fondacije, Predškolske ustanove i lokalne samouprave učestvovati i roditelji/staratelji dece uzrasta do 6 godina. U okviru projekta pod nazivom “Podrška, ne perfekcija”, koji finansira Fondacija Novak Đoković, predviđeno je organizovanje 10 dvočasovnih radionica namenjenih roditeljima, odnosno starateljima dece mlađe od 6 godina, u periodu od novembra do februara, na kojima će se obrađivati različite teme u skladu sa projektom.

Roditelji/stratelji koji će biti uključeni u projekat biće obučavani da steknu znanje i veštine radi unapređivanja razvoja i potencijala sopstvene dece, a sve u cilju postizanja njihovog optimalnog kongnitivnog, emocionalnog, socijalnog i fizičkog razvoja. U svakoj radionici roditelji/staratelji će kroz druženje i razne aktivnosti imati priliku da prošire svoje znanje o razvoju deteta i njegovog mozga, kao i strategije za promovisanje razvoja, zatim da razvijaju veštine upravljanja stresom, komunikacije i konstruktivnog rešavanja problema, da povećaju samoefikasnost, samopuzdanje i dostupnost podrške.

Fondacija Novak Đoković u okviru projekta “Podrška, ne perfekcija” od 2016. godine sprovodi radionice u gradovima širom Srbije, a Valjevo je, prema rečima Zlatomira Markovića, direktora PU “Milica Nožica”, na red došlo ranije nego što je bilo planirano.

“Fondacija Novak Đoković dobila je preporuku za Predškolsku ustanovu u Valjevu od strane jednog bračnog para  iz naše ustanove koji je išao na njihovu radionicu u Obrenovac. Pozvali su me pre izvesnog vremena iz Fondacije, otišao sam u Beograd na sastanak, dogovorili smo se i nakon toga potpisali sporazum o saradnji na projektu “Podrška, ne prefekcija”. Prvi roditeljski sastanak vezano za ovaj projekat i učešća u njemu održan je u obdaništu “Bambi” i bilo je oko 120 zainteresovanih roditelja. Pozivnice za taj roditeljski poslali smo recipročno svim našim objektima u odnosu na broj grupa. Fondacija će od svih tih roditelja koji su se prijavili izabrati 20 roditelja koji će učestvovati u prvom ciklusu radionica od novembra do februara meseca”, pojašanjava Marković, navodeći da je program izvanredan, da je za njega zadužen stručni tim Fondacije i da će radionice voditi stručni facilitatori iz lokalne zajednice.

Pored obuke roditelja/staratelja dece do 6 godina i jačanja roditeljskih kapaciteta za pružanje pozitivne stimulativne interakcije i negujuće brige, jedan od brojnih ciljeva projekta je i pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta predškolskih ustanova da postanu pokretači i realizatori akcija u lokalnoj zajednici koje doprinose ostvarivanju najboljeg interesa dece i doprinose njihovoj dobrobiti.

“Predškolska ustanova “Milica Noćica” do sada nije imala nikakav kontakt sa Fondacijom Novak Đoković, a sada imamo i kontakt i početak saradnje. Sporazumom o saradnji na ovom projektu su nam se svakako otvorila vrata za možda neku veću saradnju i dobijanje donacija. Primera radi, Fondacija je uložila preko 3 miliona evra u opštinu Svilajnac po pitanju razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Tako da se nadamo da će se ta njihova saradnja sa nama nastaviti i proširiti. Ali, o tom – potom. Prvo treba da uradimo ova dva ciklusa edukacije i obuke roditelja”, kaže direktor PU “Milica Nožica” Zlatomir Marković.

Kako se u prezentaciji ovog programa ističe, cilj nije da se od učesnika naprave perfektni roditelji i staratelji, nego da se oni osnaže dodatnim znanjem, veštinama i podrškom na koju mogu da se oslone u obavljanju najtežeg i najvažnijeg posla, a to je unapređivanje razvoja potencijala sopstvene dece u njihovim najosetljivijim godinama, a samim time i naših budućih generacija.

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.