Gradsko veće utvrdilo predlog Statuta Grada Valjeva

Na 75. sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Statuta Grada Valjeva. Zamenik predsednika Skupštine Grada Valjeva Mihailo Milutinović, koji je i predsednik Komisije za izradu nacrta ovog Statuta, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda istakavši da se radi o najvišem pravnom aktu lokalne samouprave.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

“Mi smo imali obavezu da usaglasimo naš postojeći statut sa još najmanje desetak zakona, da to uskladimo sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imali smo i radnu verziju SKGO, međutim nismo se držali toga jer upravo smo iskoristili maksimalno ono što Statut predviđa da ga uskladimo sa zakonom, ali da istovremeno i ulažemo neke naše specifičnosti, da olakšamo primenu i da prilagodimo potrebama Grada Valjeva. Nije bilo resavske škole, razmatrali smo svaki član pojedinačno i tako je jedan studiozan i ozbiljan rad pokazao svoje rezultate, a nadležna komisija je ovaj posao zaista kvalitetno uradila i ja im se ovom prilikom zahvaljujem”, istakao je Milutinović.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Javna rasprava o predlogu Nacrta novog Statuta Grada trajala je od 26. februara do 4. marta, kada je i održan sastanak predstavnika Komisije za izradu nacrta Statuta i zainteresovanih građana. U izveštaju Komisije o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Statuta Grada Valjeva stoji da su učesnici rasprave najviše pažnje u svojim diskusijama posvetili učešću građana u poslovima Grada, nadležnostima organa Grada, uređenju rada organa Grada i njihovih radnih tela, javnosti u radu organa Ggrada, uređenju funkcionisanja mesnih zajednica i institutu lokalnog ombudsmana, a da su članovi komisije na najveći broj pitanja i primedbi odgovorili obrazlažući usvojena rešenja.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Postojeći Statut Grada Valjeva važi od 2008. godine, a menjan je krajem 2016. godine, u skladu sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Krajem 2018. godine su usledile nove izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i odlučeno je da se pristupi izradi novog Statuta. Sačinjen je novi dokument, čiji je nacrt bio na javnoj raspravi. Najznačajnije je to što su nadležnosti Grada i organa Grada rešene precizno i na potpuno nov i drugačiji način.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Utvrđen predlog Statuta grada Valjeva treba da dobije saglasnost od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu, pa onda ide na skupštinsko razmatranje.

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.