Gradsko veće utvrdilo predlog Statuta Grada Valjeva

Na 75. sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Statuta Grada Valjeva. Zamenik predsednika Skupštine Grada Valjeva Mihailo Milutinović, koji je i predsednik Komisije za izradu nacrta ovog Statuta, obrazložio je ovu tačku dnevnog reda istakavši da se radi o najvišem pravnom aktu lokalne samouprave.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

“Mi smo imali obavezu da usaglasimo naš postojeći statut sa još najmanje desetak zakona, da to uskladimo sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imali smo i radnu verziju SKGO, međutim nismo se držali toga jer upravo smo iskoristili maksimalno ono što Statut predviđa da ga uskladimo sa zakonom, ali da istovremeno i ulažemo neke naše specifičnosti, da olakšamo primenu i da prilagodimo potrebama Grada Valjeva. Nije bilo resavske škole, razmatrali smo svaki član pojedinačno i tako je jedan studiozan i ozbiljan rad pokazao svoje rezultate, a nadležna komisija je ovaj posao zaista kvalitetno uradila i ja im se ovom prilikom zahvaljujem”, istakao je Milutinović.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Javna rasprava o predlogu Nacrta novog Statuta Grada trajala je od 26. februara do 4. marta, kada je i održan sastanak predstavnika Komisije za izradu nacrta Statuta i zainteresovanih građana. U izveštaju Komisije o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Statuta Grada Valjeva stoji da su učesnici rasprave najviše pažnje u svojim diskusijama posvetili učešću građana u poslovima Grada, nadležnostima organa Grada, uređenju rada organa Grada i njihovih radnih tela, javnosti u radu organa Ggrada, uređenju funkcionisanja mesnih zajednica i institutu lokalnog ombudsmana, a da su članovi komisije na najveći broj pitanja i primedbi odgovorili obrazlažući usvojena rešenja.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Postojeći Statut Grada Valjeva važi od 2008. godine, a menjan je krajem 2016. godine, u skladu sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Krajem 2018. godine su usledile nove izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i odlučeno je da se pristupi izradi novog Statuta. Sačinjen je novi dokument, čiji je nacrt bio na javnoj raspravi. Najznačajnije je to što su nadležnosti Grada i organa Grada rešene precizno i na potpuno nov i drugačiji način.

Sa 75. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Utvrđen predlog Statuta grada Valjeva treba da dobije saglasnost od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu, pa onda ide na skupštinsko razmatranje.

Kabinet gradonačelnika

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort

escort mersin