Najnovije vesti

Muzejsko društvo Srbije dodelilo nagrade Mihailo Valtrović

Muzejsko društvo Srbije, kao strukovno udruženje već sedam decenija neguje udruživanje muzealaca sa ciljem unapređenja muzejske delatnosti i predstavlja jedno od najvažnijih udruženja u oblasti kulture u Republici Srbiji. Ono okuplja muzejske stručnjake, muzeje i galerije.

Valjevo
Jedna od najvažnijih aktivnosti Društva je dodeljivanje nagrade Mihailo Valtrović, koja nosu ime našeg istaknutog arheologa, istoričara umetnosti i prvog srpskog muzeologa. Dodeljuje se svake godine 18. maja na Međunarodni dan muzeja, a sastoji se iz plakete sa likom Mihaila Valtrovića i diplome.

Nagrada se dodeljuje u tri kategorije:
– za životno delo – istaknutom pojedincu za ukupan doprinos unapređenju i razvijanju muzejske delatnosti , odnosno muzeografije i muzeologije, kao i zaštiti muzejskih predmeta od umetničkog, istorijskog i li kulturnog značaja;
– instituciji za izuzetne rezultate postignute tokom prethodne godine koji po stručnom i /ili naučnom značaju na polju očuvanja, tumačenja i prezentacije kulturnih dobara predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture Srbiji;
– pojedincu ili autorskom timu za izuzetne rezultate u stručnom i / ili naučnom radu na očuvanju, tumačenju i prezentaciji kulturnih dobara postignute tokom prethodne godine, koji po značaju predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture u Srbiji.

Ove godine Muzejsko društvo Srbije održalo je Svečanu Skupštinu u Valjevu. Domaćini su bili Narodni muzej Valjevo i Moderna galerija Valjevo.  Skupština je imala svečani karakter, pa je predsednica Komisije Muzejskog društva Srbije za nagrade i priznanja mr Tijana Stanković Pešterac pročitala “Obrazloženje  za dodelu nagrade „Mihailo Valtrović” u 2018. godini (period januar – decembar 2017. godine)”.

U Obrazloženju Komisije , koja je zasedala u Novom sadu 16. aprila 2018. godine stoji da je:
U kategoriji “istaknutom pojedincu” za ukupan doprinos (životno delo) podnete su dve prijave:
1. Na predlog Upravnog odbora Narodnog muzeja Toplice, mr Aleksandra Đorđevića, kandidat u kategoriji 1) je Julka Cvetković Kuzmanović, arheolog, muzejski savetnik iz Narodnog muzeja Toplice.
2. Dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnik Galerije Matice srpske predložila je dr Jasnu Jovanov, istoričara umetnosti za nagradu u kategoriji 1). Uz predlog je dostavljena biografija sa kompletnom bibliografijom i knjige koje je dr Jovanov objavila u štampanom izdanju.

Komisija je odlučila da nagradu dodeli dr Jasni Jovanov.
U kategoriji “muzeju (muzejskoj ustanovi) za izuzetne rezultate postignute u 2017)” bila je samo jedna prijava: predlog dr Drage Njegovana, muzejskog i naučnog savetnika, direktora Muzeja Vojvodine – Zavičajni muzej u Rumi. Uz predlog priložena je odgovarajuća dokumentacija, popis svih programa sa ključnim detaljima, publikacije i monografija, zahvalnice, dokumentarni film i fotografije.
Komisija je odlučila da predlozeni muzej dobije nagradu u ovoj kategoriji.

U kategoriji  “pojedincu ili autorskom timu za izuzetne rezultate u 2017. godini”, postojale su četiri prijave:
1. Za projekat Jedan muzej – mnogo nade koji je finansirala Balkanska muzejska mreža predložena je Suzana Ranđelović, kustos-dokumentarista Narodnog muzeja u Leskovcu. Predlagači su bili: predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja u Leskovcu doc. dr Dejan Antić i Slavko Spasić, predsednik Nacionalnog komiteta Ikoma Srbija.
2. Narodni muzej u Vranju za Nagradu u ovoj kategoriji predložio je autore izložbeTajne arheoloških depoa Narodnog muzeja u Leskovcu, arheologe: Julijanu Pešić, muzejskog savetnika, Smilju Jović, višeg kustosa i kustose Vladimira Stojanovića i Vladimira Stevanovića.
3. Dragan Kiurski, kustos-pedagog Narodnog muzeja Kikinda za nagradu u ovoj kategoriji predložio je Oliveru Skoko, višeg kustosa – istoričara umetnosti, za izložbu„Dakle, Vi ste taj Uroš Predić“, koja je još uvek aktuelna i postavljena u Galeriji SANU u Beogradu.
4. Dušanka Marković, kustos-etnolog Muzeja grada Novog Sada, predložena je od strane Ljiljane Lazić, muzejskog savetnika, za izložbu „Hajde brate, kupi svate“ koju je pratila monografija pod nazivom „Svadbeni običaji u Vojvodini“, kao i dokumentarni film.

Komisija je odlučila da nagradu u ovoj kategoriji dodeli stručnom timu Narodnog muzeja u Leskovacu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.