Najmlađi doktor nauka valjevske bolnice planira da nastavi sa naučno-istraživačkim radom

Valjevac Dušan Ružičić je u svojoj 33. godini života postao najmlađi doktor medicinskih nauka svih vremena valjevske Opšte bolnice i zaslužno ispred njegovog imena i prezimena sada stoji titula “dr sci. med.” Dr sci. med. Dušan Ružičić uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Povezanost stepena razvijenosti kalcifikata arterija dojke i stepena razvijenosti koronarne arterijske bolesti kvantifikovanih SYNTAX skorom” i postavio na svetskoj medicinskoj sceni nove standarde u dijagnostici koronarne arterijske bolesti kod žena. Studija dr Ružičića u celosti je sprovedena u Valjevu, tako da će naše sugrađanke prve u svetu imati značajnu zdravstvenu dobit.

Dušan Ružičić (33), najmlađi doktor medicinskih nauka valjevske Opšte bolnice

Sa timom radiologa, interventnih kardiologa, internista, kliničkog farmakologa i statističara iz Opšte bolnice Valjevo, naučnih radnika sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, a pod mentorstvom prof. dr Branka Beleslina, Dušan Ružičić uradio je standardizaciju novog načina detekcije asimptomatske koronarne arterijske bolesti kod žena starijih od 45 godina. Naime, do sada se u valjevskoj Opštoj bolnici mamografijom vršio samo skrining karcinoma dojke kod žena, a zahvaljujući dvogodišnjoj studiji dr Dušana Ružičića kod pacijentkinja koje budu dolazile na mamograf dodatno će moći da se identifikuje i teška koronarna arterijska bolest, koja protiče podmuklo, bez ikakvih simptoma, a samim tim i bez adekvatnog lečenja. Zahvaljujući nalazima dr Ružičića, kod 88% žena koje imaju asimptomatsku koronarnu arterijsku bolest, ta bolest će biti otkrivena tokom pregleda mamografom u pratnji nekoliko neinvazivnih analiza krvi.

“U mojoj doktorskoj disertaciji razvili smo jednu skalu, odnosno jedan skor koji pomaže u predikciju koronarne arterijske bolesti. Ukoliko se na rutinskoj mamografiji primeti pacijentkinja koja je asimptomačina u smislu koronarne bolesti, odnosno nema bolove u grudima, ne zamara se, a ima izražene arterijske kalcifikacije u dojkama, i ima recimo blago povišen šećer i trigliceride u krvi, kao i viši indeks telesne mase, svaki lekar uz pomoć naše skale može izračunati skor za takvu pacijentkinju. Ukoliko je taj skor veći od 1,5 pacijentkinju treba uputiti kardiologu, koji će uraditi dodatne neinvazivne testove, postaviti možda indikaciju za koronarografiju i na taj način sprečiti da ta žena dobije infarkt, ili čak naprasnu srčanu smrt”, ukratko objašnjava dr sci. med. Dušan Ružičić ustanovljenu standardizaciju novog načina detekcije asimptomatske koronarne arterijske bolesti, koju je detaljno predstavio u svom doktoratu.

On kaže da još uvek nije svestan velikog uspeha, kao i da mu je priznanje najmlađeg doktora medicinskih nauka svih vremena valjevske bolnice svakako podstrek, ali i velika obaveza da pored kliničkog, u kontinuitetu dalje nastavi i sa naučno-istraživačkim radom.

“Medicina je dosta napredovala i kardiologija kojom se ja bavim obimna je oblast sa dosta svojih disciplina. Želim da nastavim da se usavršavam i da se dalje bavim interventnom kardiologijom, ali i nekim daljim ispitivanjima u smislu otkrivanja novih prediktora, adekavatne prevencije i mogućnosti lečenja koronarne bolesti, što bi svakako predstavljalo imperativ za dalje istraživanje”, iskazuje dalju težnju za naučno-istraživačkim radom dr Ružičić.

Kako bi se ta težnja mladih medicinskih naučnika ove zemlje adekvatno ispratila, zdravstvenim ustanovama širom Srbije, prema Ružičićevim rečima,  fali “postojanje prostora za nauku”

“Neophodno je sistemsko rešenje na nivou države da svako od nas ima svoj prostor gde bi mogao da se bavi naučno-istraživačkim radom, kao i određena sredstva od ministarstva koja bi bila opredeljena recimo za neke laboratorijske analize koje nisu standard za svakodnevnu praksu, jer se koriste u naučno-istraživačkom radu. Ukoliko bismo i mi to dobili, svakako bi bilo lakše u naučnom svetu publikovati i takmičiti se sa Evropom i svetom”, ukazuje ovaj mladi doktor nauka, koji je završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.81, a tokom studija je čak četiri puta dobio nagradu kao najbolji student godine.

Zajedno sa svojim multidisciplinarnim timom istraživača i naučnika iz Opšte bolnice Valjevo i Medicinskog fakulteta u Beogradu, inovativna rešenja iz doktorske disertacije vezana za predikciju teške koronarne bolesti kod žena iznad 45 godina starosti, Dr sci. med. Dušan Ružičić objavio je u dva prestižna međunardna naučna časopisa sa rigoroznom recenzijom, “Clinical Radiology” i “Health Care for Women International”.

Od decembra 2010. godine zaposlen je u Opštoj bolnici Valjevo, na Odeljenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko – radiološku dijagnostiku sa “Pacemaker” centrom i kako kaže ne planira da napusti valjevsku Opštu bolnicu, svoj rodni grad, ni Srbiju.

Biografija 

Dr sci. med. Dušan Ružičić završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.81. Tokom studiranja četiri puta dobio je nagradu za najboljeg studenta godine. U sklopu programa profesionalne razmene studenata, obavio je stručnu praksu u Češkoj Republici (Brno) i Republici Nemačkoj (Ulm i Hamburg). Takođe, kao student bio je instruktor praktične nastave na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu, specijalističke akademske studije iz oblasti kardiologije upisuje školske 2010/2011. godine, a 2012. godine ih završava odbranivši temu “Klinički i laboratorijski prediktori ranog mortaliteta bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom” pod mentorstvom prof. dr Igora Mrdovića. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisao je 2013. godine i završava je sa odličnom ocenom 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao je školske 2012/2013. Dr Ružičić zaposlen je od decembra 2010. godine u Opštoj bolnici Valjevo, na Odeljenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko – radiološku dijagnostiku sa “pace maker”centrom. Autor je i koautor 15 radova objavljenih na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, 5 radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i 5 radova objavljenih u naučnim časopisima nacionalnog značaja.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.