O (ne)pristupačnosti javnog prostora i ugrožavanju bezbednog kretanja

Istraživanje javnog mnjenja o pristupačnosti javnog prostora u našem gradu, koje je sproveo Evropski pokret u Srbiji – Valjevo, pokazalo je da se 50 % anketiranih Valjevaca izjasnilo da je Valjevo grad udoban za život i pristupačan za kretanje, kao opšti utisak. Ali i da su odgovori naših sugrađana bili drugačiji kada se došlo do konkretnih pitanja. Tako, čak 97 % građana Valjeva smatra da su ivičnjaci visoki i oštri, preko 80% da rupe na trotoaru i kolovozu ugrožavaju bezbedno kretanje, a skoro 85% anketiranih ima mišljenje da nepropisno parkirani automobili ugrožavaju kretanje. Između ostalog, naši sugrađani su se izjašnjavali i o tome koji su  najnepristupačniji javni objekti u Valjevu, a data je i stručna ocena arhitektonske pristupačnosti. Rezultate istraživanja Evropski pokret u Srbiji – Valjevo prezentovao je u razgovoru sa zainteresovanim predstavnicima lokalne zajednice, koji je organizovan u Muzeju zavičajnih pisaca. Tom prilikom razmotrene su i mogućnosti za unapređenje u oblasti pristupačnosti prostora. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja građana i javnih ustanova: Društva za multiplu sklerozu Kolubarskog okruga, Međuopštinske organizacije civilnih invalida rata, Udruženje slepih i slabovidih grada Valjeva, Udruženja Karitas Valjevo, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja – filjala Valjevo, Tehničke i Poljoprivredne škole i OŠ “Nada Purić”. Kako je rečeno, predstavnici lokalne vlasti i nadležnih odeljenja Gradske uprave nisu se odazvali pozivu za ovaj sastanak.

DSC_0190_resize

Foto: Evropski pokret u Srbiji – Valjevo

Aktivistkinja Evropskog pokreta u Srbiji – Valjevo, Svetlana Janković Beljanski, istakla je da na osnovu realizovanog istraživanja javnog mnjenja građani Valjeva po pitanju javnog prostora žele da parking mesta bude uređenija, da grad bude opremljen sa više javnih parkinga i garaža, da ima više zelenih šetališnih površina, da ivičnjaci i trotoari budu takvi da ljudi mogu bezbedno da se kreću, da ulazi u javne objekte budu pristupačni.

“Interesantno je da je studijom o pristupačnosti veliki broj objekata ocenjen kao negativan, ali to nas ne obeshrabruje. Ima i pozitivnih pokušaja kao što je ulaz u zgradu Gradske uprave, pojedini pešački prelazi, Dom zdravlja i autobuska stanica ocenjeni su delimično pozitivno itd, tako da treba i dalje raditi na unapređenju pristupačnosti za sve ljude, svi treba da budemo jednaki i da imamo ista prava. Zato je uvođenje koncepta univerzalnog dizajna veoma značajno u ovom gradu. Od Gradske uprave očekujemo da zakonske propise i usvojene planove adekvatno primenjuje, da se postepeno, jedna po jedna, arhitektonska barijera uklanja, bar u tri godine jedan javni objekat i jedna ulica učine pristupačnim”, rekla je Svetlana Janković Beljanski.

Svetlana-Jankovic-Beljanski

Svetlana Janković Beljanski, aktivistkinja Evropskog pokreta u Srbiji – Valjevo / Foto: Evropski pokret u Srbiji – Valjevo

Kako je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja, interesantno je da se 50% anketiranih naših sugrađana izjasnilo da je Valjevo grad udoban za život i pristupačan za kretanje, kao opšti utisak, ali kada se došlo do konkretnih pitanja odgovori su bili drugačiji. Čak 97 % građana smatra da su ivičnjaci visoki i oštri, preko 80% da rupe na trotoaru i kolovozu ugrožavaju bezbedno kretanje, a skoro 85% anketiranih je mišljenja da nepropisno parkirani automobili ugrožavaju kretanje. Njih 29% dalo je najnižu ocenu u pogledu nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom, majki sa malom decom 32% i starijih osoba 18%. Kao najnepristupačnije javne objekte ispitanici su istakli Glavnu poštu, sve sudove, Fond zdravstvenog osiguranja, Stomatološku ambulantu, Gradsku upravu i Biblioteku. U anketiranju i komunikaciji preko društvenih mreža, problem regulisanja parkiranja izdvojio se kao prioritet, kao problem koji njaviše onemogućava normalno kretanje pešaka, prvenstveno osoba sa invaliditetom, starijih ljudi, roditelja sa malom decom i dece.

Kada je reč o stručnoj oceni arhitektonske pristupačnosti, pozitivno i delimično pozitivno ocenjeni su ulaz u zgradu Gradske uprave, javni prevoz u gradskoj zoni, ulaz u Dom zdravlja, Autobuska stanica, parking mesta ispred Gradske uprave, Plan urbane mobilnosti i Plan pešačenja. Negativno su ocenjeni Generalni urbanistički plan, pešačke staze i prilazi objektima, ulazi u objekte kao što su Glavna pošta, Osnovni sud, Viši sud, Železnička stanica, Gimnazija, Biblioteka, Fond zdravstvenog osiguranja, pešački most na Kolubari, parking mesta i autobuska stajališta.

DSC_0207_resize

Foto: Evropski pokret u Srbiji – Valjevo

Gošće sastanka bile su aktivistkinje organizacije “Iz Kruga – Vojvodina” iz Novog Sada, koja pruža podršku ženama sa različitim vrstama invaliditeta i specijalizovana je za podršku ženama koje su u situaciji nasilja. Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe ove organizacije predstavila je iskustva svoje organizacije i pozitivne primere iz Novog Sada.

“Pružamo usluge na pristupačan način u zavisnosti od invaliditeta korisnice – lično, telefonom, “onlajn”. Organizujemo odlaske žena sa invaliditetom na ginekološke preglede, u pristupačan Dom zdravlja koji ima hidraulični ginekološki sto. Pripremili smo informativni materijal na Brajevom pismu, audio format, brošuru na jednostavnom jeziku, uspostavili saradnju sa Društvom tumača i prevodilaca na znakovni jezik, organizovali obuku za predstavnike centara za socijalni rad “Osnove znakovnog jezika”. Takođe smo radili obuke o pristupačnosti za predstavnike pravosuđa i Advokatske komore Vojvodine itd”, navela je Ivana Zelić.

Ivana-Zelic-1

Ivana Zelić, aktivistkinja organizacije “Iz Kruga Vojvodina” iz Novog Sada / Foto: Evropski pokret u Srbiji – Valjevo

Istraživanja “Stavovi i precepcije građana Valjeva o pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga” i “Izveštaj o primeni pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama u Valjevu”, biće uskoro javno dostupni, najavljeno je na sastanku u Muzeju zavičajnih pisaca.

Sastanak i istraživanje pristupačnosti deo su projekta “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka univerzalnom dizajnu”, u okviru Programa podrške javnom zagovaranju “Istraži – Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.