Održan sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posećuju sve Upravne okruge na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem međusobne razmena informacija kako bi se omogućila puna primenu zakona iz nadležnosti pomenutog Ministarstva i nadležnosti lokalnih samouprava. Juče su predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Valjevu, kao centru Kolubarskog okruga, održali sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava našeg okruga, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnika nacionalnih manjina i predstavnicima civilnog društva. Tema sastanka bila je sagledavanje opšteg stanja ljudskih i manjinskih prava i društvenog dijaloga.

Sa sastanka sa predsatvnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog / Foto: Grad Valjevo

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je alat lokalnim samoupravama iz delokruga svojih nadležnosti, kao i iz oblasti održivog razvoja. Državni sekretar tog Ministarstva Ninoslav Jovanović je istakao da se u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji preko 80% stvari koje treba da uradimo kao država odnosi na nivo lokalnih samouprava.

“Mi smo zapravo servis građana i to predstavnici lokalnih samouprava moraju da znaju, da moraju biti servis građana. Treba građanima da približimo šta su nadležnosti Minostarstva, kao i sve ono što lokalne samouprave rade i šta su obavezi da primenjuju. Ako govorimo o savetima za međunacionalne odnose, koji su zakonska obaveza, treba videti da li ih ima, ako ih ima, treba videti da li rade? Ako govorimo o lokalnim ombudsmanima, ako govorimo o Zakonu o planskom sistemu što je nešto što mora da se primenjuje i ovde to jeste slučaj. Razgovaramo kako da unapredimo položaj manjinskih zajednica koje su dominantne u određenom okrugu, odnosno opštinama u lokalnim samoupravama. Ovde konkretno govorimo o pitanjima romske nacionalne zajednice, da vidimo da li ih ima u sistemu. Kada govorimo o institucijama sistema, da li su oni koji su visokoobrazovani upošljeni, da vidimo li se izučava jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama. Da li postoje dvojezične table, ukoliko za to ima zakonski osnov, da li su dokumenta dvojezična”,kazao je državni skretar Ninoslav Jovanović.

Ninoslav Jovanović, državni skretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog / Foto: Grad Valjevo

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je jučerašnji sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog okarakterisao kao veoma važan za razmenu iskustva i mišljenja.

“Što se grada Valjeva tiče, mi smo nasledili zaista jedan dobar sistem, naročito kada je položaj Roma u pitanju, ali i podrška drugim ugroženim socijalnim kategorijama. U Valjevu je izražena ta građanska svest i postoje mnoga udruženja građana koja se bave raznim temama života. Lokalna samouprava je tu da im bude kvalitetan partner i da zajednički unapredimo sve to, kako bi se u Valjevo dostigli evropski standardi u ovim oblastima”, rekao je gradonačelnik Lazar Gojković.

Sa sastanka sa predsatvnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog / Foto: Grad Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.