Opovrgavanje demantija

Na adresu redakcija valjevskih medija poslato je saopštenje Lokalnog fronta Valjevo kao odgovor na demanti  gradonačenikovog kabineta vezano za izgradnju kanalizacije na Divčibarama. Saopštenje Lokalanog fronta prenesimo u celosti:

“Dana 16.11.2018, na zvaničnoj prezentaciji grada Valjeva, Kabinet gradonačelnika objavio je tekst pod nazivom „Demanti u vezi izgradnje kanalizacije na Divčibarama“, sa namerom da „demantuje neistine koje su izneli aktivisti Lokalnog fronta Va“. 

Optužba Kabineta glasi: „U obraćanju predstavnika LF VA predmer i predračun Saobraćajnog instituta CIP, u kojem je planirano i miniranje prilikom iskopa… predstavljeno je kao račun na osnovu koga su plaćeni ovi radovi.“ 

Jedina stvarna kleveta u raspravi o sanaciji kanalizacije na Divčibarama nalazi se u ovoj rečenici. Nije istina da su Predmer i predračun CIP predstavljeni kao račun po kojem su radovi plaćeni. Na osnovu zahteva od 17. jula 2018, Lokalni front Va je preko poverenika za informacije od javnog značaja, uz akt Gradske uprave broj 037-142/18-04, još 8.avgusta ove godine, dobio kopije prve i druge privremene situacije koje je izdao izvođač radova. Prva je u Gradskoj upravi zavedena 23.marta 2018. pod brojem 40-283/2018-0118, a isplaćena 11.aprila. Druga je zavedena 17.maja, pod brojem 01-40-587, isplaćena izvođaču već 20. maja. 

Obe privremene situacije sadrže stavke izvedenih radova iskopa i miniranja, kao i formulaciju da su „radovi obračunati ovom situacijom zaista izvedeni prema pogođenim uslovima“. Oba dokumenta su potpisana i overena pečatima izvođača, nadzornog organa i naručioca, Gradske uprave. U ime Gradske uprave obe situacije potpisao je službenik čiji potpis neodoljivo podseća na potpis gradonačelnika Gvozdenovića.

Ovo bi trebalo da zna i Kabinet gradonačelnika. Dokumentacija na koju se poziva Lokalni front Va, uostalom, nalazi se u Gradskoj upravi i dostupna je i članovima kabineta, koje posebno molimo da naše navode provere od početka do kraja. 

Biće to prilika da se u Gradskoj upravi razjasni ko je i zašto do sada krio od javnosti pravu dokumentaciju o odlaganju radova. Tek u novembru smo, zahvaljujući Kabinetu, obavešteni o prepisci iz aprila. Da podsetimo, Lokalni front Va je u avgustu tražio i dobio od Gradske uprave zvaničan odgovor da postoji samo jedan zahtev izvođača radova za produženje roka, i to isključivo zbog lošeg vremena. 

Najzad, neko u Gradskoj upravi morao bi objasniti i zašto nije ispoštovana tačka 4 člana 4 ugovora sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ta odredba propisuje obavezu Grada da na vreme pribavi sve potrebne dozvole za izvođenje radova, pa svakako i dozvolu za izvođenje miniranja, umesto što je ta obaveza bila prebačena na izvođača radova i podizvođače. M

Molimo takođe Kabinet gradonačelnika da u budućim reagovanjima na naše akcije ima u vidu praksu Lokalnog Fronta Va da tvrdnje iznete u javnost potkrepljuje pisanim dokumentima. Lokalni Front Va je, uostalom, nastao i zato što je politički milje grada već niz godina zatrovan lažima i praznim obećanjima aktera na stranačkoj sceni.

Ukoliko neko odista smatra da je oštećen onim što je LFVA objavio, na raspolaganju su mu, prirodno, sva pravna sredstva. Postoji i način koji je u Valjevu gotovo zaboravljen : da se argumenti jedne i druge strane predstave u TV-duelu ili na javnoj tribini. 

Verujemo da će navedeni argumenti biti dovoljni da, na istom mestu i na isti način kao što je objavljen „demanti“, objavite i ovaj odgovor Lokalnog fronta.”, piše u saopštenju Lokalnog fronta VA, u čiji ime je potpisan  Željko Trifunović, aktivista ovog udruženja.

Pored saopštenja,  u prilogu su poslata na uvid i dokumenta koja prikazuju, kako navodi Lokalni front, “obračune prve privremene i druge privremene situacije gde se jasno vidi (štiklirano crvenom bojom) da je Grad upravo platio tačno one radove koje smo na našoj konferenciji za medije i naveli”.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.