Pravobranilac Kostić: “Kupovina zemljišta za proširenje Industrijske zone takođe nezakonita”

“Nažalost, sve je nezakonito urađeno i kod kupovine zemljišta koje bi trebalo da bude Industrijska zona. Pravobranilaštvo je dalo negativno mišljenje na 25 ugovora o kupovini novih parcela”, rekao je u petak gradski pravobranilac Darko Kostić na konferenciji za medije. On je upozorio da je Grad nezakonito kupio zemljište za potrebe proširenja Privredne zone i da je Pravobranilaštvo dalo negativno mišljenje na 25 ugovora o kupovini novih parcela. Centralna tema Kostićevog obraćanja medijima bila je podnošenje tužbe Višem sudu protiv Grada Valjeva i Republike Srbije zbog ustupanja zemljišta u Industrijskoj zoni bez naknade nemačkoj firmi “Bizerba”, ali se pravobranilac osvrnuo i na još nekoliko tema zbog kojih je javno u medijima i na skupštinskim sednicama u prethodnom periodu kritikovan rad Pravobranilaštva i pravobranioca.   

Darko-Kostic-pravobranilastvo-2

Pravobranilac Darko Kostić / Foto: Valjevska posla

“Prvi zakonski uslov da bi Grad kupio zemljište je da u skupštinskoj odluci o kupovini stoji za koje potrebe se zemljište kupuje i po kom urbanističkom planu. U odlukama Skupštine grada ne piše ni za koje potrebe Grad kupuje zemljište, ni po kom urbanističkom planu. Zato je ceo taj posao kupovine zemljišta nezakonit. Kao pravobranilac stojim na stanovištu da bi određene službe u Gradskoj upravi koje pripremaju ove odluke trebalo da znaju kako se sprovodi zakonska procedura, jer im je to dužnost. Za mene je logično da gradonačelnik, Gradsko veće, Skupština grada, to jest odbornici, nisu pravnici i nisu dužni da znaju zakon i propise. Obaveza je da odluke koje oni donose moraju biti zakonite, jer ih prethodno nadležne stručne službe obrađuju i pripremaju, što mislim da u ovim slučajevima nije tako, pa se nažalost došlo i do toga da Pravobranilaštvo tuži Grad i Republiku”, objasnio je Kostić zašto je kupovina zemljišta nezakonita.

“PRAVOBRANILAŠTVO NIJE TUŽILAŠTVO”

Povodom štete koja je gradskom budžetu naneta raskidom ugovora potpisanim sa dve valjevske firme za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade nekadašnjeg Radio Valjeva, Kostić je rekao da Pravobranilaštvo nema saznanja da je šteta koju je pretrpeo grad posledica krivičnog dela. Da bi Grad tužio za naknadu štete, kako je pojasnio, neophodno je da se pokrene krivični postupak gde će se utvrditi da je šteta grada posledica krivičnog dela i ko je izvršilac krivičnog dela. Tada, prema njegovim rečima, Pravobranilaštvo može tužiti izvršioca krivičnog dela za štetu.

“Inače, krivična prijava se podnosi Javnom tužilaštvu i može je podneti svako ko ima saznanja da je izvršeno krivično delo. Pravobranilaštvo na zahtev gradonačelnika, Gradskog veća, Skupštine i načelnika Gradske uprave može podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. U konkretnom slučaju, mi nemamo saznanja da je šteta koju je grad pretrpeo posledica krivičnog dela. Ako neko ima takva saznanja, ne treba nama da se obraća, već javnom tužilaštvu koje je nadležno da postupa”, kazao je pravobranilac.

Na novinarsko pitanje da li će biti podneta regresna tužba za nadoknadu štete zbog gorepomenutih raskida ugovora, koju je u saopštenju za javnost tražio GrO SSP Valjevo, Kostić je dodatno pojasnio da se regresna tužba može podneti protiv fizičkog lica koje je zaposleno u Gradu i za koje nesumnjivo postoje dokazi da je prouzrokovalo štetu namerno ili krajnjom nepažnjom. To se, kako je naglasio, može utvrditi jedino prethodno u krivičnom postupku.

“Takva je procedura po zakonu. Prvo u krivičnom postupku to utvrdite, pa onda idete, kolokvijalno rečeno, na tu regresnu tužbu. SSP govori o regresnoj tužbi možda polazeći od toga da mi imamo saznanja. Mi nismo Tužilaštvo i ne možemo skupljati informacije po službenoj dužnosti iz medija, sa konferencija za štampu, od fizičkih ili pravnih lica. Pravobranilaštvo je advokat Grada, postupa po zahtevima i nalozima organa grada. Ako SSP ili bilo ko drugi ima ta saznanja da postoje indicije, osnovi sumnje, da je izvršeno neko krivično delo kojim je gradu naneta šteta, slobodan je da podnese prijavu Tužilaštvu, koje je nadležno da postupa po tome, a ne Pravobranilaštvo”, rekao je on.

“NEGATIVNO MIŠLJENJE DATO I ZA FIRMU ROVER”

Kostić se osvrnuo i na, kako je rekao, proizvoljne napade u medijima da je Prvaobranilaštvo stopiralo razvoj firme Rover u Industrijskoj zoni i zapošljavanje ljudi. Istakao je da to nije istina.

“Ja sam dao negativno mišljenje na ugovor o zakupu koji je firma htela da zaključi sa Gradom. Po zakonu, Grad može pod određenim uslovima da izda u zakup samo neizgrađeno zemljište, a u konkretnom slučaju na zemljištu postoje objekti i zakup zemljišta nije moguć”, kazao  je on.

Darko-Kostic-pravobranilastvo-1

Sa konferencije za medije pravobranioca Darka Kostića / Foto: Vajevska posla

“DA LI JE ZSK-u ZEMLJIŠTE DATO SKUPŠTINSKOM ODLUKOM?”

Govoreći o slučaju vezanom za ZSK, pravobranilac je istakao da Gradska uprava treba da proveri da li je tom klubu zemljište dato skupštinskom odlukom.

“Ako zemljište ZSK-u nije dato skupštinskom odlukom, onda je potrebno da organi Grada upute zahtev Pravobranilaštvu da bismo podneli tužbu za vraćanje zemljišta gradu. Ako postoji neka ranija skupštinska odluka, Skupština prvo mora da stavi van snage tu raniju odluku i da raskine ugovor sa ZSK-om. Potom, organi grada moraju da obaveste ZSK o svemu i da ga pozovu da u određenom roku vrati zemljište. Ukoliko ZSK to ne učini, onda organi Grada pišu zahtev Pravobranilaštvu da podnesemo tužbu. Do sada, Grad nije uputio nikakav zahtev, pa ne možemo ni postupati”, pojasnio je Kostić.

“UREĐENJE PRAVA ZAJEDNIČKOG KORIŠĆENJA HALE PARTIZAN”

Prema rečima pravobranioca Kostića, da bi se odnosi između Grada Valjeva, koji je isključivi vlasnik Hale Partizan i Asocijacije “Sport za sve”, sa kojim Grad ima pravo zajedničkog korišćenja, uredili sudskim putem, Grad mora da uputi zahtev Pravobranilaštvu da se obrati sudu.

“U zahtevu treba navesti za svaki dan u nedelji koje termine koristi Grad, a koje Asocijacija i u kom procentu Grad snosi troškove za tekuće i investiciono održavanje Hale, a u kom procentu to pada na Asocijaciju. Mi nismo dobili nikakav zahtev do sada od Grada da bismo mogli da reagujemo”, rekao je Kostić.

SLUČAJ “APOTEKA”

Osvrnuvši se na slučaj “Apoteke”, Kostić je istakao da je tu jedino Pravobranilaštvo od svih organa grada radilo svoj posao kako treba.

“Radnici Apoteke su pokrenuli postupak izvršenja protiv Grada i skinuli su sa budžeta pare za svoje plate. Pravobranilaštvo je uspelo da dokaže u sudskom postupku da su pare nezakonito isplaćene radnicima i sada smo pokrenuli postupke da se te pare vrate u budžet grada”, rekao je pravobranilac.

Darko-Kostic-pravobranilastvo-5

Pravobranilac Darko Kostić / Foto: Valjevska posla

“NEZKONITE PLATE FUNKCIONERA”

Što se tiče “nezakonitih plata bivših funkcionera”, Darko Kostić je rekao da najpre, u krivičnom postupku mora da se dokaže da je određivanjem nezakonitih koeficijenata izvršeno krivično delo kojim je gradu naneta šteta.

“Kao što sam već rekao, ako Pravobranilaštvo dobije zahtev od nadležnih organa, mi ćemo podneti krivičnu prijavu javnom tužilaštvu, jer mi ne raspolažemo nikakvim saznanjima o ovom slučaju van onog što smo čuli u medijima”, kazao je Darko Kostić.

Komentarišući kritike upućene od strane odbornika Vitorovića, da kao pravobranilac ne poštuje odluku gradonačelnika u svojstvu pretpostavljenog i da se po gradonačelnikovom naređenju nije iselio iz kancelarije, Kostić je naglasio da gradonačelnik pravobraniocu nije naredbodavac i obrnuto, kao i da u dogovoru sa gradonačelnikom i dalje koristi svoju kancelariju.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.