Predata Inicijativa za izradu Lokalnog akcionog plana pristupčanosti

Udruženje “Evropski pokret u Srbiji – Valjevo” predalo je Gradu Valjevu i gradonačelniku Lazaru Gojkoviću Inicijativu za pokretanje lokalne javne politike pristupačnosti. Polazeći od ovlašćenja iz člana 30. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, ovo udruženje građana na ovaj način lokalnoj samoupravi podnosi predlog za izradu Lokalnog akcionog plana pristupačnosti u Valjevu za period 2023-2027 godina. Aktivisti valjevskog “Evropskog pokreta” juče su na šetalištu kod Centra za kulturu razgovarali sa sugrađanima i pozvali ih da potpisom podrže ovi Inicijativu koja je zvanično predata lokalnoj vlasti. Inicijativa za pristupačnost deo je projekta “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu”, u okviru Programa podrške javnom zagovaranju “Istraži – Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Inicijativa-Pristupacnost-3

Prikupljanje potpisa za Inicijativu pristupačnosti / Foto: Evrospki pokret u Srbiji – Valjevo

Iz udruženja “Evropsk pokret u Srbiji – Valjevo” očekuju da će čelnici grada postupiti po zakonu, da će sa pažnjom razmotriti njihove argumente i da će Inicijativa pristupčanosti biti prihvaćena.

“Očekujemo da će biti pokrenut postupak izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje pristupačnosti, uz aktivno učešće građana. Potpuno smo spremni kao udruženje i građani, a verujem da su i drugi, da damo doprinos u izradi tog plana i promeni situacije u Valjevu. Bićemo istrajni u tome da dobijemo zvaničan odgovor lokalne vlasti i da se ta inicijativa realizuje. Nastavićemo saradnju sa građanima i udruženjima, zajednički ćemo ukazivati na probleme pristupačnosti na našim ulicama. Radićemo na tome i da nadležni prihvate da rešavaju jedan po jedan problem nepristupačnih objekata, kao što su Glavna pošta, zgrade sudova, Centar za kulturu itd. Pokušaćemo da dopremo i do škola, da zajednički radimo na edukaciji mladih”, kaže Vladimir Pantić, koordinator projekta “Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka Univerzalnom dizajnu”.

Inicijativa-Pristupacnost-1

Vladimir Pantić,

Pantić je istakao da je ambicija da se uz podršku javnosti utiče na pokretanje nove lokalne javne politike koja će doprineti da se sklone suvišni automobili sa šetališta, da se obezbedi primeren parking za automobile, da valjevske ulice budu pristupačne i udobne za kretanje za svakog bez razlike, kako u centru tako i na periferiji.

“Jednostavno, hoćemo da podstaknemo gradske vlasti i javnost da se preduzimaju mere i akcije kako bismo u skoroj budućnosti mogli da kažemo da je Valjevo grad za sve ljude. Zašto je to važno? Gotovo polovina stanovnika Valjeva ima poteškoće sa slobodnim kretanjem zbog okruženja koje je puno prepreka. U najtežem položaju su osobe sa invaliditetom za koje su valjevske ulice gotovo neprohodne. Međutim, imamo i puno dece, roditelja koji voze malu decu u kolicima, ljude koji su povređeni, koji nose teret i da ne zaboravimo – naši stariji sugrađani, preko 65 godina, čine petinu populacije”, kazao je Pantić.

Inicijativa-pristupacnost

Prikupljanje potpisa za Inicijativu pristupačnosti / Foto: Evrospki pokret u Srbiji – Valjevo

Vladimir Pantić je napomenuo da su nalazi ankete koju je sproveo “Evropski pokret u Srbiji-Valjevo” potvrdili da Valjevci žele manje automobila i slobodne ulice, da ulazi u javne ustanove budu pristupačni, ali da javne ustanove obezbede i bolju obaveštenost građana o pravima i uslugama. Dakle, sem fizičke pristupačnosti, građani traže da postoji i dostupnost javnih informacija.

“Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da građani kao najveći problem pristupačnosti trenutno vide automobile, bilo da su parkirani nepropisno na trotoaru, na zelenim površinama ili na parking mestima koja su nepropisno postavljena. Ispitanici su istakli i nedovoljnu svest i opštu kulturu svih nas. Svakako da najveću odgovornost za uređenje Valjeva imaju nadležni organi, ali potrebno je da svi damo doprinos”, naglasio je Pantić.

Inicijativa-Pristupacnost-4

Prikupljanje potpisa za Inicijativu pristupačnosti / Foto: Evrospki pokret u Srbiji – Valjevo

U inicijativi je zatraženo da u donošenju Lokalnog akcionog plana pristupačnosti učestvuju građani, pogotovo osetljive grupe.

“Analizirali smo primenu postojećih planskih dokumenata, prvi od ključnih pokazatelja je da se oni ne primenjuju, a drugi da prilikom izrade planskih dokumenata nisu učestvovali građani. U nekim planskim dokumentima je predviđeno tzv. raskrčenje ulica: uklanjanje automobila, izvođenje radova na ulicama u saglasnosti sa Pravilnikom o pristupačnosti – da ima dovoljnu širinu, određeni nagib, minimalne visinske razlike između trotoara i kolovoza itd. To je posao u koji treba da budu uključeni nadležni organi i stručnjaci, ali i javnost koja treba da zahteva da ono što se gradi bude pristupačno za sve nas”, rekao je Vladimir Pantić.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.