Sutra će na 70. sednici Gradskog veća, kao 3. tačka dnevnog reda, biti razmatrane informacije sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom akivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja.

Sa jednog od prethodnih zasedanja Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Dnevni red sutrašnjeg zasedanja gradskih većnika sadrži ukupno 7 tačaka, a 3. tačka biće posvećena problemu aerozagađenja uz davanje predloga aktivnosti kako da se postojeće stanje vezano za zagađenost vazduha u našem gradu  prevaziđe.

Pored aerozagađenja, članovi Gradskog veća razmatraće informacije o aktivnostima na realizaciji projekta Projektovanje i izgradnja Regionalnog centra ca upravljanje otpadom sa Deponijom “Kalenić”, kao i o stanju Deponije komunalnog otpada u Valjevu, baviće se utvrđivanjem predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Toplana- Valjevo” za 2019. godinu, zatim utvrđivanjem predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP “Toplana-Valjevo” iz budžeta Grada Valjeva za ovu godinu. Šesta tačka Dnevnog reda tiče se utvrđivanja predloga Odluke o prenosu na upravljanje i korišćenje objekta u Ulici Vojvode Mišića Br. 21 u Valjevu Ustanovi za galerijske poslove “Moderna Galerija Valjevo”. Poslednja tačka o kojoj će sutra na 70 . sednici većati članovi Gradskog veća biće razmatranje predloga pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije Grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije Grada Valjeva.