Saopštenje direktora Krušika: “Nedeljnik NIN ponovo iznosi neistine o Krušiku”

Povodom teksta o poslovanju HK “Krušik”, koji je objavljen novom broju nedeljnika NIN, oglasio se generalni direktor “Krušika” sa saopštenjem  za javnost koje prenosimo u celosti:

“U nedeljniku NIN broj 3624 od 11.06.2020. godine u autorskom tekstu gospodina Vuka Cvijića, još jednom je, po ko zna koji put, objavljena informacija koja obiluje neistinama u vezi sa poslovanjem privrednog društva HK “Krušik”. Posebno zabrinjava činjenica što eksploatacijom ranije “procurelih” podataka nedeljnik NIN vrlo tendenciozno nastavlja da nanosi štetu od koje se fabrika još uvek nije oporavila i da narušava jedva povraćeno poverenje kod kupaca.

Ponovo je prisutna opstrukcija Odbrambene industrije Srbije i ponovo se istražuju i objavljuju transportno-komercijalni aranžmani naših ključnih kupaca (koji nemaju veze sa našom fabrikom) o broju i terminima letova, procenjenim kapacitetima transporta, vlasnicima aviona, maršrutama i destinacijama, personalu koji vrši inspekciju robe, ugovornim cenama i količinama. Ovo je potpuno neprihvatljivo u međunarodnoj trgovina naoružanja i vojne opreme. U bezbednosnom smislu to ugrožava upravo naše kupce i ponovo ih primorava da robu i usluge od kojih mi živimo potraže kod naše konkurencije, koje ima u izobilju i koja ima najviše koristi od ovog vida „istraživačkog“ novinarstva.

Upravo iz navedenih razloga, naše preduzeće se našlo u ogromnim problemima, izgubilo je mnogobrojne poslove na inotržištu i bilo je na ivici egzistencije zbog negativne kampanje koju više od godinu dana sprovodi NIN kao i drugi domaći i strani „dobronamerni faktori“, kombinujući na nezakonit način dobijene tajne podatke i potpune izmišljotine i insinuacije, stvarajući u javnosti potpuno iskrivljenu sliku o poslovima naše odbrambene industrije.

HK “Krušik” s punim pravom očekuje da će nadležni državni organi da preduzmu mere na suzbijanju ovog delovanja, koje osim što donosi ogromne komercijalne štete odbrambenoj industriji predstavlja i ozbiljnu obaveštajnu i bezbednosnu pretnju po našu zemlju.

Sve više se pitamo za koga radi Nedeljnik NIN i ko su njegovi nalogodavci. Neistine koje plasira u kontinuitetu daju nam za pravo da otvoreno kažemo da najmanje radi za dobrobit ove zemlje, a sigurno ne za dobrobit naše fabrike i njenih tri hiljade radnika.

Da objasnimo neke od iznetih teza i insinuacija:

  • “Povlašćene cene” – U poslednjih nekoliko godina niko od “Krušikovih” kupaca nije dobio povlašćene cene. A konkretna cena za konkretan proizvod, koji je najčešće u grupi drugih proizvoda, rezultat je pregovora sa svakim kupcem za svaki pojedinačni posao i zavisi od brojnih faktora i okolnosti, a naročito od ukupne količine robe koja se ugovara i ukupne vrednosti ugovora. NIN uporno poredi (na nezakonit način dobijene) informacije o cenama za na primer minu 60mm iz ugovora za prodaju u količini od 4.000 komada iz ugovora ukupne vrednosti od oko 200.000 dolara, sa cenom iste mine iz ugovora za prodaju 50.000 komada mina tog tipa, koje su prodate u grupi od ukupno 200.000 komada različitih mina u ukupnoj vrednosti od oko 20 miliona dolara. Sve to NIN čini zlonamerno, reklo bi se krajnje nestručno (ipak ne možemo da verujemo da do te mere ne razume osnovne ekonomske principe), predstavljajući javnosti da se radi o povlašćenim cenama. Analize NIN-a ne uzimaju u obzir da je “Krušik” fleksibilnom politikom ugovaranja povećao izvoz sa osam miliona dolara 2008. godine na 107 miliona dolara u 2018. godini, što je povećanje za više od 13 puta. Međutim, zahvaljujući između ostalog i pisanju NIN-a, počev od poslednjeg kvartala 2018. godine i tokom čitave 2019. godine, novo izvozno ugovaranje HK “Krušik” u 2019. godini je bilo srozano na nivo ugovoranja od pre 2012. godine. Ipak, u prvih pet meseci 2020. godine uspeli smo da ugovorimo poslove koji su za 50% veći od celokupnog ugovaranja u 2019. godini, odnosno “Krušik” je na dobrom putu da ponovo ostvari značajne izvozne rezultate. Zbog toga smo zabrinuti, jer negativna kampanja NIN-a, težišno usmerena protiv naših kupaca, ponovo izaziva bojazan za buduće poslovanje “Krušika”. Zaista nam nije jasno za koga NIN u stvari radi i čije interese zastupa.
  • “U ime Ministarstva odbrane – ugovor je potpisao pomoćnik ministra za materijalne resurse”. Ovo je apsolutna neistina, jer sve ugovore našeg preduzeća potpisuje generalni direktor.
  • “Ministarstvo odbrane se obavezuje da će u slučaju prvog pisanog zahteva nadoknaditi kupcu avansnu uplatu ako “Krušik” kasni sa isporukom…” – I ovo je apsolutna neistina jer Ministarstvo odbrane nije preuzelo nikakve obaveze prema kupcu, već sam “Krušik”.
  • “U prilogu 7. ugovora kao garant se javlja Ministarstvo odbrane Srbije” – I ovo je takođe neistina i zlonamerna insinuacija. U izvoznim poslovima preduzeća odbrambene industrije, uključujući i „Krušik“, kao preduslov da ugovor stupi na snagu, kupac najčešće traži bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, a kao preduslov za finansiranje posla, odnosno uplatu avansa, kupac traži bankarsku garanciju za povraćaj avansa. Navedene bankarske garancije moraju da budu potvrđene od prvoklasnih svetskih banaka, što podrazumeva vrlo visoke troškove za sâmo preduzeće-proizvođača (u konkretnom slučaju ugovora koji obrađuje NIN troškovi garancija bi bili oko 660.000 dolara), a često se uopšte i ne mogu obezbediti. U pojedinim slučajevima i na više svetskih tržišta “Krušik” i druga preduzeća OIS uspevaju da kupca ubede da umesto bankarskih prihvati korporativne garancije koje izdaje samo preduzeće bez ikakvih troškova. Ovakve garancije ovlašćeno lice iz Ministarstva odbrane (pomoćnik ministra za materijalne resurse), po službenoj dužnosti overava i potvrđuje da je direktor preduzeća ovlašćen da tu garanciju potpisuje u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima samog privrednog društva. Na taj način Ministarstvo odbrane ne preuzima nikakve obaveze u predmetnom poslu. U samoj proceduri overavanja korporativne garancije, preduzeće posebnim dokumentom preuzima svu odgovornost za eventualne posledice u odnosu na Ministarstvo odbrane. Ovaj mehanizam je od velike koristi i za “Krušik” i za druga preduzeća odbrambene industrije.
  • “Ministarstvo odbrane se obavezuje i da će da organizuje servisiranje mina u slučaju neispravnosti” – Apsolutno netačno, jer ovu obavezu ima sâm “Krušik”.
  • “…predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je “Krušik” tek 9. marta 2020, kako se čini, u okviru izborne kampanje…” – posmatrajući u širem smislu odnos državnog vrha, Vlade i Ministarstva odbrane R. Srbije prema „Krušiku“, verovatno je promaklo da NIN u svojoj “dobronamernoj analizi” primeti koliku je pomoć od države posle pomenutog datuma dobilo naše preduzeće, a i druga preduzeća odbrambene industrije. Takođe su NIN-u promakle i vesti da je tokom ove godine, čak i tokom trajanja epidemije, završen razvoj i uvedeno u naoružanje Vojske Srbije više novih tipova raketa (artiljerijskih, protivoklopnih, vazduhoplovnih…) najsavremenije generacije iz proizvodnog programa “Krušika” i da su potpisani ugovori sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije u nekoliko puta većem iznosu nego za kompletan period od 2008 do 2012. godine. Time “Krušik” ponovo potvrđuje svoje mesto u sistemu odbrane Republike Srbije, a ova generacija novih proizvoda obećava takođe i novo pozicioniranje naše fabrike na svetskom tržištu.

“Pomoć” NIN-a dovela je nas iz “Krušika” u ogromne probleme. Javno smo pozivali, u više navrata da NIN ne plasira podatke koji  predstavljaju poslovnu tajnu i tajni podatak kako za našu kompaniju tako i za inopartnere. S obzirom da se NIN oglušio o naše molbe, svoje pravo potražićemo kod nadležnih sudova.

HK “Krušik” je, iako suočen sa krizom svetskih razmera izazavanom korona virusom, uspeo da obezbedi u najtežim trenucima nove poslove, da skoro u kontinuitetu proizvodi i da sebe ponovo dovede u stabilnu poslovnu situaciju. Stoga smatramo krajnje zlonamernu konstataciju NIN-a da je izvoz realizovan i tokom važenja policijskog časa i drugih mera ograničenja.

Jedva smo se oporavili od prošlogodišnjeg “dobronamernog” delovanja NIN-a, a nedeljnik NIN opet objavljuje neistinite i tendenciozno selektovane podatke koji ugrožavaju našu fabriku.

Redakciji NIN-a postavljamo sledeća pitanja:

Za čiji interes NIN iznosi ovako grube neistine?

Kome NIN svojim pisanjem pomaže?

Hoće li NIN plaćati plate radnicima “Krušika” ako nam kupci ponovo okrenu leđa?

Na svu sreću “Krušik” ponovo radi, ali i ponovo oseća zabrinutost zbog moguće štete koju NIN ovakvim delovanjem pokušava da nanese, a vođen interesima koje mi ne razumemo”, navodi se u saopštenju HK Krušik.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.