Savet za socijalnu politiku Valjeva počeo sa radom

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je formirao novi Savet za integralnu socijalnu politiku, čiji je predsednik Radoica Rstić. Savet je danas održao radnu sednicu i otpočeo posao izrade Plana socijalne zaštite grada Valjeva.

Valjevo

„Zadatak Saveta je izrada strateškog plana socijalne zaštite grada Valjeva, s obzirom da je prethodni plan istekao još 2012. godine. U Savet su izabrani ljudi od struke, koji mogu da doprinesu u izradi strateškog plana. Zastupljeni su ljudi iz svih relevantnih institucija, od kojih ćemo dobiti sve potrebne podatke, predstavnici nevladinih organizacija, udruženja građana, koja se bave socijalno ugroženim kategorijama. U narednih nekoliko meseci, članovima Saveta predstoji obiman posao prikupljanja podataka u sagledavanju socijalne situacije, analiziranje odluke o socijalnoj zaštiti grada Valjeva. Odluka je dobra, ali je mi moramo proširiti nekim novim pravima. Nastojaćemo da identifikujemo neke nove ciljne grupe, kako bismo novim planom sve obuhvatili i kako nijedna ranjiva grupa ne bi bila izostavljena. Nama će u narednom periodu pomagati i stručni konsultant koga je izabrao Savet. To je profesorka Branka Pavlović, koja ima veliko iskustvo u izradi strateških planova i koja će nas voditi kroz ceo taj proces“, rekao je Radoica Rstić.

Valjevo

Profesorka psihologije Branka Pavlović je stručna u oblasti socijalne zaštite i učestvovala je u izradi brojnih strateških dokumenata iz ove oblasti. Svojevremeno je bila angažovana i na izradi Strategije socijalne zaštite grada Valjeva 2008-2012. godine i nakon pozitivnih iskustava iz tog perioda, ponovo je uključena u donošenje nove gradske strategije.

Valjevo

„Na osnovu svega onoga što kolege iz Valjeva prikupe i obezbede iz svojih ustanova i institucija, ja ću napraviti analizu i presek aktuelnog stanja u oblasti socijalne zaštite.  Zajedno sa njima ćemo formulisati viziju buduće socijalne zaštite, opšte i posebne ciljeve i mere koje će se sprovoditi. Sve to mora biti usklađeno sa zakonima Republike Srbije, a sa sadržinske strane mora biti relevantno za Valjevo i za rešavanje pitanja građana Valjeva. Ono što sam primetila je da kod većine ljudi postoji ubeđenje da se socijalna zaštita zasniva na pružanju socijalne pomoći, pre svega materijalne pomoći.  To je samo jedan segment, a osnovna uloga lokalne samouprave je u razvijanju usluga socijalne zaštite, koje će olakšati život građanima, ali im i obezbediti materijalno-finansijska sredstva, koja su u domenu prava lokalne samouprave. Ključno je razviti servise u gradu, koji će olakšati život bilo osobama sa invaliditetom, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, ženama koje su žrtve nasilja. Valjevo već ima solidno i bogato iskustvo u razvoju ovih usluga, ali sada treba da vidimo kakve su potrebe. Finansijski aspekt je bitan i to sve treba da se uklopi sa realnim mogućnostima budžeta, jer budžetski korisnici nisu samo oni kojima su potrebni ti aspekti iz domena socijalne zaštite. Još je važnije da se proces prati i kontroliše. Ne može se samo napisati dokument i biti time zadovoljan, nego mora da se sprovodi, da se svake godine pregleda i da se vidi šta se uradilo i šta treba da se koriguje. Što se tiče koristi za grad i građane, nije realno da se to odmah primeti čim se završi. Ali već za jednu godinu njegove primene, neke promene bi trebalo da budu vidljive i da postoje pokazatelji da je nešto učinjeno na korist građana“, rekla je Branka Pavlović, stručni konsultant u izradi Plana socijalne zaštite grada Valjeva.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.