Svaki čovek treba da zna svoja prava!!!

Ljudska prava su skup prava koje ljudsko biće ima, samim tim što je ljudsko biće. Ona su urođena, odnosno stečena već po rođenju.

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta 10. decembra, u znak sećanja na datum kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

Medicinska-skola-Valjevo-fotografija-1.Svaki čovek ima prava, bez obzira na rasu, pol, religiju, jezik, nacionalno ili socijalno poreklo, političko ili drugo mišljenje, kao i razne druge karakteristike. Jer nas ne čini to kakva je boja naše kože, koje smo religije, to je nešto individualno za svakog i ne treba suditi na osnovu toga. Svi smo karakteristični i različiti po nečemu i to treba prihvatiti. Nemamo pravo da bilo kome uskratimo neko ljudsko pravo, samo zato što na primer nije iste religije kao i mi. Najznačajnija prava su:

  • Pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti
  • Pravo na obrazovanje
  • Pravo na zaposlenje, plaćene praznike, zaštita od nezaposlenosti i socijalna sigurnost
  • Pravo na puno učešće u kulturnom životu
  • Sloboda od torture ili svirepog, nehumanog tretiranja ili kazne
  • Sloboda mišljenja, uverenja i veroispovesti
  • Sloboda izražavanja i mišljenja

Medicinska-skola-Valjevo-fotografija-2.

Iako su ljudska prava pre svega odgovornost države, mi kao pojedinci utičemo na njihov razvoj i primenu. Svi ljudi mogu nešto učiniti. Mnogo je toga što mi, pojedinci, možemo uraditi da bismo unapredili ljudska prava. Trebalo bi više da se interesujemo za naša prava, da raspolažemo informacijama, možemo diskutovati o tome sa svojim najbližima i u školi, možemo se priključiti nekoj organizaciji kao volonteri, moramo imati i svest kao potrošači.Imamo slobodu vlastitih izbora, ali i obavezu da za njih preuzmemo odgovornost. Pored toga što ćemo koristiti svoju slobodu da zahtevamo vlastita prava, moramo koristiti i odgovornost da bismo poštovali tuđa prava. A ukoliko budemo svedoci nasilja, diskriminacije, ili kršenja ljudskih prava, moramo reagovati, jer je to naša ljudska obaveza. Potrebno je da razvijamo svoje vlastito mišljenje i da se vratimo suštinskim vrednostima: jednakosti i ljudskoj vrednosti.

Medicinska-skola-Valjevo-fotografija-3.

Ukoliko želimo da se nešto promeni, prvo treba da krenemo od samih sebe. Treba da se zapitamo šta mi kao individue možemo da uradimo i na koji način možemo da pomognemo? Možemo da pomognemo socijalno ugroženim, da podržimo razne akcije i učestvujemo u njima i da osvestimo osobe iz svoje okoline.  Kada bi svako od nas bar malo pomogao nekome i potrudio se, zajedno bi mogli da postignemo mnogo.

 

Nevena Maksimović

Učenica 3-2

Medicinske škole “Dr Miša Pantić” Valjevo

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/medjunarodni-dan-ljudskih-prava/)

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.