Tag Archives: Biologija

Od naredne školske godine izmenjeni udžbenici za biologiju

Udzbenici

Radna grupa Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koja je formirana na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdila je da treba ispraviti nedostatke u sedam od osam odobrenih udžbenika za biologiju za 8. razred osnovne škole, a koji se odnose na „biološki smisao adolescencije“. Stručna komisija je proverila navode koji su se čuli u javnosti, a koji se ...

Read More »

Ružić: Program za biologiju vraćen Nacionalnom prosvetnom savetu na ponovno razmatranje

Branko-Ruzic

Prvi potpredsednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić zatražio je od Nacionalnog prosvetnog saveta da ponovo ispita i da stručno mišljenje o delu Programa nastave i učenja biologije za osmi razred osnovne škole, koji se odnosi na raznovrsnost biološke osnove pola i polnih karakteristika, primarnih i sekundarnih, koje uključuju ponašanje i individualni osećaj pripadnosti nekom od ...

Read More »