Tag Archives: Božić Bata

Ko je Božić Bata

Valjevo

Iako deluje kao da je Božić Bata ime neke osobe, zapravo nije baš tako… Božić Bata nije dečak, niti deka, čak nije ni osoba, odnosno nema ljudski lik. To, naravno, mališane ne sprečava da se raduju poklonima koje će im doneti… Reč “bata” uopšte nie imenica, već prezent glagola “batati”, što znači stupati, koračati. Stihovi narodne pesme kažu: “Božić, Božić bata na ...

Read More »