Tag Archives: Lokalni plan akcije za decu

2,5 miliona dinara za Loklani plan akcije za decu

Za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva u 2017. godini iz budžeta grada Valjeva za ovu godinu odobrena su sredstva u iznosu od 2.500.000 dinara. Aktivnosti u okviru realizacije Lokalnog plana akcije za decu, za koje je ovaj iznos izdvojen, obuhvataju obuku 150-oro socijalno i materijalno ugrožene dece neplivača u Sportsko rekreativnom centru “Petnica”, sprovođenje pomoći za socijalno ...

Read More »