Tag Archives: Ministarstvo

Drastično veće kazne za nelegalnu eksploataciju mineralnih resursa

Ministarstvo-rudarstva-i-energetike

Ministarstvo rudarstve i energetike saopštilo je da je Vlada Srbije usvojila na jučerašnjoj sednici Uredbu o utvrđivanju vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja, kojom se uvećavaju iznosi naknade štete za eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja. Uredbom koja je doneta na osnovu izmenjenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, usvojenog u aprilu, propisuje se da se ...

Read More »