Održana četvrta sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća razmatrali su amandman podnet na predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2016. godinu – prvi rebalans.Takođe razmatrali su i predloge odluka o prenosu na korišćenje i upravljanje Domu zdravlja Valjevo ambulanti u Divcima i Petnici.

Na dnevnom redu je bio i predlog odluke o prenosu na korišćenje i upravljanje otvorenog košarkaškog terena „Student“ Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo, kao i predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

U ime koalicije „Tim za Valjevo“ odbornik Duško Rakić podneo je amandman kojim se utvrđuju prava na pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Valjeva, kao i uslovi i način njihovog ostvarivanja.

Gradonačelnik Slobodan Gvozdenović je u obrazloženju ove tačke dnevnog reda istakao da je predloženi amandman pravno moguć, ali nije prihvatljiv s obzirom  da je neophodno da Skupština grada donese odluku kojom bi propisala veći obim prava od prava utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje, kako bi se u gradskom budžetu planirala sredstva za ove namene. Gradsko veće nije prihvatilo amandman na predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2016.godinu – prvi rebalans.

Gradsko veće je utvrdilo predlog odluke o prenosu na korišćenje i upravljanje Domu zdravlja Valjevo ambulanti u Divcima i  Petnici. Gradonačelnik je istakao da je potrebno da se u što kraćem roku sprovedu potrebne aktivnosti i obezbede uslovi kako bi što pre otpočele sa radom navedene ambulante. Predlog odluke se upućuje Skupštini na razmatranje.

Članovi veća su utvrdili i predlog odluke o prenosu na korišćenje i upravljanje otvorenog košarkaškog terena „Student“ Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“.

Članovi Gradskog veća su doneli rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Predsednik pomenute komisije je odbornik Skupštine grada Valjeva  Milan Gajić.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.