Najnovije vesti

Vredno i ambiciozno i u 2020.

Valjevski “Vodovod” jedno je od retkih gradskih javnih preduzeća koje nekoliko godina unazad posluje u plusu i koje na svojim računima na kraju godine beleži višemilionsku dobit. Prevrat iz gubitaškog u preduzeće sa značajnim pozitivnim promenama u finansijskom poslovanju, JKP “Vodovod Valjevo” zabeležilo je po dolasku Đorđa Milanovića na mesto direktora 2016. godine. Od tada je rekonstruisano ukupno 73,2 kilometara vodovodne mreže, rekonstruisano 5 i urađeno 6 novih crpnih stanica, uključujući i 2 rezervoara. U periodu od 2016. do ove godine u investicije je uloženo 340,5 miliona dinara, od čega je najveća suma od 190 miliona dinara izdvojena iz sopstvenih sredstava, iz gradskog budžeta opredeljeno je 136,5 miliona, a 14 miliona dinara obezbeđeno je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U posmatranom periodu preduzeće je uspelo da dug za električnu energiju umanji sa 135 miliona dinara na 45 miliona dinara. Nabavljena je vredna oprema i važna sredstva za rad. Zaposlenima je isplaćena i solidarna pomoć od skoro 42.000 dinara po zaposlenom u skladu sa preporukama Vlade Srbije, kao i deo dobiti. Usvajanjem Plana i programa poslovanja na poslednjem skupštinskom zasedanju zaposlenima će, kako je najavljeno, biti značajno povećane zarade. Najuspešnija godina u poslednjoj dekadi poslovanja “Vodovoda” bila je 2018. godina, kada je preduzeće ostvarilo 120% svog plana. U prošloj godini, koja se takođe karakteriše vrlo pozitivno, nastavljeno je sa intenzivnim rekonstrukcijama i izgradnjom kako u centru grada, tako i na seoskom području. Ništa manje se ne očekuje i u 2020. godini. Direktor je četvrtu godinu zaredom ispred sebe zacrtao ambiciozan investicioni plan.

Đorđe Milanović, direktor valjevskog “Vodovoda” / Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

“Od poslovanja u minusu i gubitka od nešto više od 53 miliona dinara u 2015. godini, preduzeće je 2017. iskazalo dobit od oko 19 miliona dinara, 2018. godine skoro 35 miliona i 2019. godine blizu 16 milion dinara. Prihodi su rasli od 401.5 miliona dinara u 2016. godini, preko 463 miliona dinara u 2018. godini, pa do 497 miliona dinara koliko je zabeleženo u prošloj godini. Rekonstruisali smo preko 60% vodovodne mreže u samom gradu i prilikom tih radova otkriveni brojni nelegalni priključci, a samim tim smanjeni su gubici kada je reč o zahvatu sirove vode. U 2016. godini zahvat je bio 11,8 miliona kubika, a prošle godine, uz veći broj korisnika i uz izgradnju novih kilometara mreže, iznosio je 10,5 miliona kubika sirove vode. Rezultat vrednog rada svih nas u preduzeću je smanjenje gubitaka, povećanje efikasnosti, bolje očitavanje utroška vode, a sve to bez promene cena. Ono što je najznačajnije pomenuti je da voda koja se preradi u našoj fabrici vode nije imala nijedan negativan uzorak i da grad Valjevo prema svim analizama ima najbolju vodu u Srbiji”, ističe direktor Đorđe Milanović.

Za ovu godinu u planu je realizacija investicija vrednih 280 miliona dinara. Uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za javna ulaganja biće realizovane dve velike investicije na Divčibarama u iznosu od 120 miliona dinara. Predviđena je rekonstrukcija linije na Marinkovića kosi, izvođenje radova za uključenje 2 postojeće bušotine u sistem i dogradnja rezervoara.

“Kancelarija za javna ulaganja treba uskoro da raspiše javnu nabavku  za projektovanje i izvođenje radova koji podrazumevaju uključenje 2 postojeće bušotine. Dogradnjom postojećeg rezervoara i izgradnjom linije ćemo transportovati vodu iz te 2 bušotine u rezervoar. Mešanjem vode iz bušotina i postojeće koja se prerađuje u našoj fabrici za preradu vode na Divčibarama imaćemo sasvim dovoljnu količinu vode na Divčibarama kapaciteta 11 litara u sekundi”, pojašnjava Milanović.

Prilikom posete mariborskom Vodovodu / Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

Lista planiranih radova u investicionoj agendi “Vodovoda” za tekućoj godinu je poduža, među njima ima započetih projekata koji su trajali duži niz godina, a koji će izvesno biti završeni u 2020.

“Ranije smo odradili cevovod od Radinog brda ka Bujačiću, ka Žabarima, i tu smo već pustili gradsku vodu, ali u nekim delovima, s obzirom na to da smo ih otkačili sa seoskog vodovoda Prskavac, imamo malih problema zbog visinske razlike. Do kraja meseca očekuje se završetak rekonstrukcije crpne stanice Radino brdo čime automatski rešavama i taj problem. Čim to završimo, sa novim pumpama ćemo imati kapacitet za cevovod ka Deguriću koji radimo. Vodovod Radino Brdo – Degurić je od izuzetnog značaja, jer u Deguriću koji ima svoja 2 vodovoda voda nije bakteriološki ispravna. Nadamo se da ćemo do kraja februara bar prvi rezervoar u Deguriću uključiti u sistem vodosnabdevanja sa gradskom vodom. Za početak ćemo gradsku vodu uključiti u postojeće rezervoare u Deguriću, ali ubrzo nakon toga bi trebalo krenuti i sa rekonstrukcijom same vodovodne mreže koju su meštani sami radili i sa kojom imaju problema zbog brojnih kvarova”, najavljuje Milanović. On se nada da će taj posao, započet pre skoro 30 godina, biti završen u 2020. i da će meštani Degurića konačno dobiti pijaću vodu.

Valjevo

Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

“Do kraja meseca biće završena i glavna linija cevovoda za vodovod Stapar. Ostaje da se uradi crpna stanica i nastavljamo da širimo vodu prema Beomuževiću. Radimo Donju i Gornju Bukovicu, s tim što se jedan deo Bukovice snabdeva sa vodovoda Carić-Bukovica, gde takođe ove godine radimo treću fazu, a jedan deo Bukovice će se snabdevati krakom koji će praktično biti priodužetak vodovoda iz Stapara”, nastavlja Milanović da najavljuje deo onoga što će biti urađeno na seoskom području.

Na seoskom području se i u prethodnom radilo na gorućim problemima. Završen je vodovod Kukalj čime je rešen problem koji je postojao na tom vodovodnom pravcu gotovo 4 decenije. U međuvremenu javno preduzeće “Vodovod” je na upravljanje dobilo još seoske vodovode u Gornjoj Grabovici i Žabarima. Milanović dodaje da je posle 2 decenije Kamenica dobila vodu, kao i da se sad odatle radi na širenju mreže. Kako kaže, tamo se trenutno koristi 3 l/s, a stvoreni su čisti uslovi da kapacitet bude 10 l/s, zbog čega je u planu da se mrežom pokriju sva susedna sela koja gravitiraju ka Kamenici. Osim toga, u planu je da se ove godine u Kamenici izgradi postrojenje za preradu otpadnih voda, čime bi komunalna infrastruktura u tom selu kompletirala.

Prerada vode za piće na “Pećini” / Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

Od prvog čoveka valjevskog “Vodovoda” saznajemo da će meštani sela Osladić tokom 2020. godine dobiti pijaću vodu, da će se raditi linija ka Eračkom groblju, a da će kada je reč o vodovodu Kukalj vrlo brzo početi i rekonstrukcija mreže u Bogatiću.

“Sledi nam izgradanja vodovoda Lelić – Markovac, gde bi trebalo da radimo rezervoar. Radi se o povratnom cevovodu i samim tim bismo Lelić isključili sa Kuklja i meštani bi tamo imali uredno vodosnabdevanje 24 časa dnevno. Automatski bi veća količina vode ostajala za ostala sela koja se snabdevaju vodom sa vodovoda Kukalj. Jako je važno da ove godine završimo i vodovodnu mrežu u Dupljaju. Radićemo i vodovod u Babinoj Luci, gde takođe imamo mogućnost da širimo vodovodnu mrežu. Iz gradskog budžeta izdvojena su sredstva za rezervoar u Međacima i za rezervoar na Cariću. Samim tim ćemo kada se izgrade ta dva rezervoara snadeti deo Dupljaja koji je ostao nerešen”, objašnjava direktor Milanović.

Direktor valjevskog “Vodovoda” Đorđe Milanović / Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

Svakako ne sme ostati ne pomenuto da “Vodovod” u ovoj godini nastavlja sa izgradnjom vodovoda Valjevo – Brankovina. Na redu je treća faza velikog i značajnog projekta koji je započet pre 12 godina i na kojem su radovi nastavljeni posle 7 godina pauze. Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu opredelilo je prošle godine za drugu fazu projekta 14 miliona dinara i Milanović ističe da je taj projekat od strateškog značaja za naš grad.

Prema Milanovićevim rečima, “Vodovod” je na konkurs Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predao i dokumentaciju za projekat nastavka izgradnje kanalizacije u Beloševcu ka Mrčiću, sa izgradnjom 2 crpne stanice. Vrednost tog projekta je 39 miliona dinara. On ističe da su ti radovi značajni ne samo za tamošnje meštane, već i za mini industrijsku zonu u tom delu grada i njeno dalje širenje.

Prerada otpadnih voda u Goriću / Foto: JKP “Vodovod Valjevo”

Za nekoliko dana bi trebalo da bude otvaranje javnih nabavki za rekonstrukcije fekalnih crpnih stanica “Voće” i “Duple trake”, koje su problematične jer su česte havarije na pumpama. Milanović ističe da će posle skoro 4o godina te dve fekalne crpne stanice biti rekonstruisane, što predstavlja vrlo značajnu stvar kada je reč o kanalizacionom sistemu grada.

 

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.