Za efikasnije pravo na obaveštenost!

Valjevo je prvi grad u Srbiji u kojem su održana predavanja predstavnicima organa vlasti na temu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i izrade i objavljivanja Informatora o radu organa vlasti. Predavanja su održali Milan Marinović, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Mirela Zozi Jeković, šef Odseka za izveštavanje i analitičke poslove Službe Poverenika. Jučerašnjim predavanjim u Valjevskoj gimnaziji prisustvovali su rukovodioci svih valjevskih javnih preduzeća, obrazovnih i kulturnih ustanova u gradu, kao i predstavnici pravosuđa, državnih i svih organa grada Valjeva.

Poverenik-za-informacije-od-javnog-znacaja-8

Predavnje Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića / Foto: Valjevska posla

Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnost Milan Marinović, naglasio je da su napravljene značajne izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog čega je sa njima potrebno upoznati sve organe vlasti u Republici Srbiji, kako bi pravo na obaveštenost bilo uspostavljeno na pravi način, bilo efikasnije, ali i da bi se sprečile zloupotrebe. Marinović, inače rođeni Valjevac, istakao je da mu je izuzetno zadovoljstvo što se prvo u nizu predavanja održava baš u “njegovom” Valjevu i zahvalio se čelnicima grada jer su shvatili značaj ovih korisnih predavanja.

Poverenik-za-informacije-od-javnog-znacaja-3

Sa predavanja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića / Foto: Valjevska posla

Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poverenik Marinović, koji je bio član Radne grupe za njihovu izradu, istakao je važnost sprečavanja zloupotreba, kojih je, kako je kazao, u poslednje vreme bilo jako puno.

“Po više hiljada zahteva je podnošeno, ne da bi se dobila informacija, nego da bi neki preko nekih advokata došli do para. Ubeđen sam da ćemo uspeti da sprečimo takve zloupotrebe određenim intervencijama u zakonu. Sa druge strane, Poverenik je sada dobio mnogo veća ovlašćenja. Pored onog klasičnog organa koji postupa po žalbama, Poverenik sada podnosi i optužne akte prekršajnim sudovima, izdaje prekršajni nalog za ćutanje uprave. Ima mnogo veća ovlašćenja kada su u pitanju tajni podaci i kada se uopšte može utvrditi činjenica u nekom dokumentu za koji se tvrdi da je tajni ili da postoje neki drugi razlog za uskraćivanje informacije. Olakšali smo položaj ovlašćenih lica u tom smislu da neće morati da odgovoraju uvek kao što je to do sada bilo. Precizno smo definisali za koje prekršaje odgovara ovlašćeno lice za vođenje postupka po zahtevu za slobodan pristup, a za koje rukovodilac organa”, rekao je Marinović.

Poverenik-za-informacije-od-javnog-znacaja-7

Sa predavanja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića / Foto: Valjevska posla

Informator o radu organa vlasti i podnošenje godišnjih izveštaja Povereniku, prema Marinovićevim rečima, predstavljaju zapravo pravi presek stanja u Republici Srbiji kako su organi vlasti otvoreni prema građanima, medijima, prema svima onima koji traže informacije, kao i koliko poštuju to pravo i kako postupaju po zahtevima tražioca informacija. On je kazao da je u Informatoru o radu značajno povećan broj rubrika koje organi vlasti moraju da popune. Umesto 9, sad ima 24 rubrike. Takođe, promenjen je sistem objavljivanja informacija, tako da sada svi organi vlasti, umesto na svojim sajtovima, putem jedinstvenog informacionog sistema objavljuju sve na sajtu Poverenika.

“Postoji puno organa vlasti koji revnosno ispunjavaju tu svoju obavezu. Zakon postoji od 2004. godine, dakle 18 godina, a da zapravo oni još nisu shvatili potrebu da udovoljavaju zahtevima građana. To izgleda kao teret, ali nije. Kada sve lepo objavite u Informatoru, onda oni nemaju šta da vam traže. Tako da vam je puno lakše da date informacije koje je logično da svi znaju, a to je kako se donose odluke, kako se troši novac iz budžeta, kako se sprovode javne nabavke i slično. Kada to objavite, svi će biti zadovoljni, ne samo građani, kojima te informacije trebaju, već i vi, jer ćete moći da se posvetite svom poslu, a ne da tragate po dokumentima da bi ste našli informaciju koju treba učinite dostupnom”, istakao je Poverenik Marinović.

Poverenik-Milan-Marinovic

Milan Marinović, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti / Foto: Valjevska posla

Upitan da li postoje žalbe protiv organa vlasti u Valjevu zbog “ćutanja” i nedavanja traženih informacija, Poverenik Marinović je odgvorio da ima čak “par redovnih žalilaca”, ali da Valjevo “ne prednjači” po broju žalbi u odnosu na druge gradove.

“Naravno, ima žalbi iz Valjeva, neću da spominjem imena. Ima čak par žalilaca koji su redovni. Organi vlasti iz Valjeva jako dobro znaju ko im traži informacije. Ne može se reći da je Valjevo zapostavljeno u tom pogledu. Nije, i naravno ne prednjači. Postoje manji gradovi i opštine gde imamo profesionalne tražioce informacija i profesionalne žalioce, ali Valjevo ne zaostaje. Mogu da kažem da postoje ljudi iz Valjeva koji vrlo dobro znaju zakon, postupak i značaj slobodnog priatupa informacijama i to u prilično dobroj meri koriste”, rekao je Marinović.

Poverenik-za-informacije-od-javnog-znacaja-4

Sa predavanja o izradi i objavljivanju Inormatora o radu organa vlasti / Foto: Valjevska posla

Na novinarsko pitanje da je bilo političkih pritisaka na posao koji obavlja prethodne tri i po godine, kao i koliko stepen samostalnosti kao Poverenik ima, Marinović je napomenuo da je prema Zakonu Poverenik nezavisan državni organ koji je samostalan u svom radu i da ne može da kaže da je bilo nekih pritisaka.

“Bilo je odbijanja da se učini dostupna informacija, ako govorimo o pristupu informacijama. Ako govorimo o drugom aspektu – zaštiti podataka o ličnosti, bilo je tu i tamo po nešto i o medijima, ali to je manje bitno. U principu, pritisaka u pravom smislu te reči nije bilo.Kada sam bio izabran za Poverenika j asma rekao da neću trpeti pritiske bilo koje vrste, pa ni političke. Mene politika zaista ne interesuje, došao sam iz sfere pravosuđa i želim da obavljam ovaj posao na jedan čestit, zakonit i savestan načim. Za sada to uspevam i nadam se da ću to uspeti i do kraja mandata”, naglasio je Poverenik Milan Marinović.

 

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine.