ZA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKORO 40 MILIONA DINARA

Na današnjoj 101. sednici Gradskog veća, pored usvajanja programa rada budžetskih ustanova i javnih preduzeća u Valjevu za 2020. godinu, između ostalog utvrđen je i predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu. U saopštenju Kabineta gradonačelnika poslatom po završetku sednice, na kojoj se većalo o 32 tačke dnevnog reda, navodi se da ukupno planirana sredstva za Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine iznose 39.331.000 dinara.

Sa 101. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

U saopštenju se navodi da se Programom planiraju aktivnosti koje će doprineti očuvanju postojećih vrednosti i poboljšanju kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Valjeva i da je raspodela sredstava iz fonda namenjenog za tu oblast za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Odlukom o budžetu grada Valjeva za ovu godinu i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve od januara 2020. godine.

“Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine obuhvata aktivnosti i projekte, a ukupno planirana sredstva iznose 39.331.000 dinara. Raspodela sredstava za realizaciju projekata i programskih aktivnosti vršiće se u skladu sa prilivom i na osnovu prioriteta koje tromesečno utvrđuje gradonačelnik grada Valjeva, na predlog odeljenja koje je nadležno za poslove zaštite životne sredine. Za programsku aktivnost Upravljanje zaštitom životne sredine predviđena su sredstva u iznosu od 6.500.000 dinara. Za aktivnost Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine predviđen je iznos od 6.400.000 dinara, dok je za aktivnost Zaštita prirode ukupno predviđen iznos od 1.500.000 dinara. Ukupno predviđeni iznos od 12.000.000 dinara opredeljen je za programsku aktivnost Upravljanje otpadnim vodama, a za aktivnost Upravljanje ostalim vrstama otpada predviđen je iznos od 12.931.000 dinara”, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika povodom danas održane 101. sednice Gradskog veća.

Sa 101. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Gradski većnici danas su usvojili programe rada budžetskih ustanova i javnih preduzeća u Valjevu za 2020. godinu, dali su saglasnost na predlog rešenja o ceni vode za Stave JKP “Vodovod”, na Program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda Kukalj, Prskavac, Gornja Grabovica, Žabari, Valjevska Kamenica i Stave, zatim na Odluku o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP “Toplana” Valjevo, kao i saglasnosti na Programe korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za “Polet” i JP “Kolubara” koje gazdujem hidro-sistemom Stubo-Rovni. Takođe, Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. opredeljena su sredstva za Regionalni centar za upravljanje otpadom “Eko -Tamnava” Ub i data je saglasnost na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva.

Sa 101. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Utvrđen je predlog Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Valjevo. Kako je pojašnjeno, usvajanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova u skladu je i sa jednim od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici, koja prepoznaje problem nepostojanja antikorupcijske politike na nivou jedinica lokalne samouprave. Takođe, utvrđen je i predlog Odluke o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva, a s tim u vezi se kaže da Grad Valjevo od 2017. godine realizuje niz aktivnosti i programa kako bi se ostvarili što povoljniji uslovi za život dece i njihovo uključivanje u društvo.

Sa 101. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Takođe, utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa “Bosis” u naseljenom delu Popučke, kao i predlog Odluke o taksi prevozu. Razmatran je i Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2020. godini.

Gradsko veće odobrilo je isplatu u iznosu od 191.340 dinara Olgi Rakić iz Suvodanja i Milivoju Jakovljeviću iz Sitarica na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja – ovaca od ujeda pasa lutalica.

Sa 101. sednice Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Kao dopuna 101. sednice Gradskog veća, našao se nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za ovu godinu.

“Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva predstavlja osnovni instrument sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Opšti cilj LAPZ-a je povećanje zaposlenosti kroz stručnu praksu, javne radove, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima. Za sprovođenje predloženog plana sredstva u iznosu od 25 miliona dinara planirana su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu”, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika Valjeva.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.