17 predloga aktivnosti Gradskog veća za prevazilaženje problema aerozagađenja

Jedna od glavnih tački jučerašnjeg zasedanja Gradskog veća bila je posvećena problemu aerozagađenja i predlozima kako da se zagađenost vazduha u Valjevu smanji. Članovi Gradskog veća razmatrali su informacije sa javne rasprave, koja je krajem decembra meseca održana na temu aerozagađenja, i dali 17 predloga aktivosti za prevazilaženje problema sa kojim se Valjevci suočavaju i bore u zimskim mesecima.

70. Sednica Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Kako se navodi u izveštaju sa 70. sednice Gradskog veća, poslatom iz Kabineta gradonačelnika, shodno geografskim, meteorološki i atmosferskim karakteristikama teritorije Valjeva, kao i uslovima u kojima se odvijaju radnje u svrhu izvršenja obaveza i potreba pojedinaca i zajednice predloženo je da se u formi elaborata uradi “Katastar zagađivača vazduha na teritoriji Valjeva” i da taj dokument bude dostupan na zvaničnom sajtu Grada Valjeva.

Predloženo je da se uradi Studija izvodljivosti za projekat “Toplifikacija grada Valjeva”. Ovde se navodi da je potrebno napraviti model finansiranja i kreditiranja građana za radove na izolaciji objekata i gradnji instalacija grejanja, da je potrebno obezbediti nabavku potrebne opreme za priključenje, organizovanje i upravljanje tim projektom. Zatim je predloženo da se preduzećima, institucijama i ustanovama, koje imaju sopstevene kotlarnice, odmah ponude povoljni uslovi priključenja na daljinsko grejanje, kao i da se ponude uslovi priključenja za individualne objekte stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova. Jedan od predloga je da se odgovarajućim odlukama Grada uredi i delotvornije organizuje rad ekološke inspekcije. Organizovanje sistema praćenja, kontrole i nalaganja odgovarajućih mera merenja emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera, je takođe jedna od aktivnosti koje je predložilo Gradsko veće za prevazilaženje problema aerozagađenja.

70. Sednica Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Što se tiče saobraćaja, predloženo je sprovođenje svih potrebnih aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice, izmena režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabrana zaustavljanja i parkiranja osim na za to određenim mestima. Zatim, predlaže se da se sve raskrsnice, gde je to moguće, organizuju po modelu kružnog toka, da se obezbedi mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama i da se trotoari oslobode za pešački saobraćaj. Takođe, navodi se da vozila javnog prevoza moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata.

Predloženo je redovno čišćenje i pranje ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada, zatim povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i uopšte zelenih površina, kao i organizovanje novog modela rada gradskih službi na način koji bi bio transparentan i dostupan građanima.

Aktivnosti koje je još predložilo Gradsko veće odnose se i na obezbeđivanje većih sredstava u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine, praćenje i kontrolu utroška sredstava kao i postignutih efekata. Predlozi su još da se konkuriše sa odgovarajućim ekološkim projektima kod domaćih, evropskih i drugih inostranih fondova i institucija, kao i da se formira radna grupa od uskostručnih i specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojoma će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha.

70. Sednica Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

U izveštaju sa jučerašnje sednice Gradskog veća navodi se da je usled geografskog položaja, promena klimatskih faktora, velikog broja individualnih ložišta, intenziviranje saobraćaja, kvalitet vazduha u gradu Valjevu na niskom nivou i da se javljaju višednevna prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica, čađi i azot dioksida. Rezultati koji su dostupni javnosti pokazuju da se kvalitet vazduha razlikuje po delovima grada što navodi na zaključak da nije ista koncentracija zagađivača u celom gradu.

Načelnica Sanitarne inspekcije, dr Branka Miholjčić istakla je da je izveštaj koji je dostavljen Gradskom veću kvalitetan, sveobuhvatan i temeljan, potkrepljen dokaznim materijalom. Ona je rekla da je potrebno povećati broj mernih mesta kako bi se u gradu dobila realna slika o aerozagađenju i da su Valjevu potrebna dva republička ekološka inspektora, koji će raditi u saradnji sa našim ekološkim inspektorima zajednički rade i dati doprinos u rešavanju problema aerozagađenja.

O predlozima Gradskog veća raspravljaće odbornici u lokalnom parlamentu na sednici Skupštine Grada Valjeva koja je zakazana za četvrtak, 31. januar.

M.P.M.

Da Valjevo prodiše - Faza dva

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.