“Borba protiv korupcije poslednje što bi lokalni LAPonci poželeli u blizini svojih fotelja”

Aktivisti valjevskog Lokalnog fronta održali su konferenciju za medije ispred zgrade Gradske uprave posvećenu Lokalnom antikorupcijski planu (LAP) koji je usvojen na jučerašnjem skupštinskom zasedanju. Frontovci smatraju da su se čelnici grada prihvatili posla koji ne razumeju i kojem nisu dorasli, da samo pominjanje antikorupcijskih planova izaziva jezu na većini spratova valjevske sive zgrade i da je borba protiv korupcije poslednje što bi poželeli u blizini svojih fotelja. Oni su ukazali da LAP nije ni potreban kada imamo “vredne institucije” – policiju, tužilaštva, sudove, Agenciju za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije, napominjući da još niko nije osuđen niti oslobođen u hapšenjima koja su se dogodila u Valjevu 2017. godine.

Ljubomir Radović, aktivista LF i samostalni odbornik u Skupštini grada, podsetio je da je Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Srbiji usvojena pre 7 godina, da je pre 4 godine usvojen Akcioni plan za sprovođenje mera iz Poglavlja 23, koje se bavi i korupcijom u Srbiji. On je rekao da je Agencija za borbu protiv korupcije model LAP-a ponudila u aprilu 2017 i da je rok za usvajanje u lokalnim zajednicama bio drugi kvartal te godine i napomenuo da su neke lokalne samouprave usvojile LAP, ali da nije slučajno što Valjevo u tome kasni.

“Ovde taj posao ne shvataju, ovde ga smatraju nepotrebnim i opasnim. Oni ne znaju da ga urade. Lokalni front Va uredno se prijavio na javni poziv za učešće u izradi valjevskog LAP-a i nekakva komisija odbila njihovu prijavu pod providnim izgovorom da je Lokalni front politička organizacija. Nismo se uvredili, Valjevu su stvarni antikorupcijski plan i stvarna borba protiv korupcije mnogo potrebniji od novih vozila, bajadera i viskija”, kazao je Radović u obraćanju novinarima.

On je kazao da je posle učešća u “tragikomičnoj” javnoj raspravi Lokalni front u ostavljenom roku pismeno podneo svoje primedbe i predloge sabrane u 31 tački. Prema njegovim rečima, primedbe Lokalnog fronta počinju nimalo slučajno od poslednje, 17. oblasti LAP-a, veoma su jasne i tiču se formiranja i rada tela koje će pratiti primenu Lokalnog antikorupcijskog plana. Radović je predočio da je za sve poslove i zadatke nabrojane u oblasti 17 određeno da budu dovršeni do 28. februara ove godine i izrazio bojazan da celokupan posao neće biti moguće uraditi u tako kratkom roku.

“U narednih sedam dana gradonačelnik će imenovati komisiju za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a.  Ta komisija će usvojiti svoj poslovnik, definisati kriterijume za izbor budućih članova, objaviti javni poziv i sprovesti konkurs za izbor članova tela. Posle toga komisija će razmatrati pristigle prijave i testirati kandidate, koji još moraju da daju izjave o nepostojanju privatnih interesa u vezi sa ovim poslovima. Kada to bude završeno, komisija će Skupštini grada dostaviti rang listu kandidata, sa obrazloženjem. Skupština grada potom donosi odluku o izboru članova tela, što će, naravno, zahtevati novu sednicu Skupštine. Sve to pre 28. februara. Bojimo se da takav tempo nije moguće ostvariti ni u Japanu”, istakao je Radović i konstatovao da je reč o “providnoj nameri gradske vrhuške da zbrzi postupak izbora tela za praćenje primene LAP-a”, u koje će jednog dana, nalik na komisiji koja je sprovodila izbore po mesnim zajednicama, biti izabrani samo podobni i poslušni partijski kadrovi.

Uz napomenu da je u finalni dokument Lokalnog antikorupcijskog plana unet dobar deo primedbi i predloga Lokalnog fronta, Vera Marković je izanalizirala primedbe koje na kraju nisu ušle u konačnu verziju LAP-a. Ona je kazala da je u oblasti 12 odbijen njihov predlog održavanja javne rasprave pre utvrđivanja statusa objekata od posebnog značaja. Zatim, da u oblasti 5, koja tretira temu Javno-privatna partnerstva i koncesije, “nije baš poželjno” prisustvo javnosti koje je predloženo.

“Takođe je odbijen i predlog da svaki posao ove vrste prati privremeno radno telo Skupštine i o tome obaveštava građane. Očevidno, gde god su neke pare građana u pitanju, javnost je suvišna. U oblasti 6 LAP-a odbijen je predlog Lokalnog fronta da se konačno uredi postupak pretvaranja potraživanja grada u kapital dužnika. Izgovor je bio da je to već regulisano drugim merama i propisima. Kako to u praksi izgleda pokazuje priloženi odgovor dobijen kao informacija od javnog značaja: Gradska uprava ne poseduje dokumente o tome kako Grad koristi svoja upravljačka prava u HK “Krušik”. Podsećamo, građani Valjeva vlasnici su akcija “Krušika” u vrednosti od oko 880 miliona dinara. A, za to vreme, u samo dve godine, firma koju zastupa otac ministra unutrašnjih poslova, protivpravno iz našeg “Krušika” ispumpala je preko 16 miliona dolara. Sitnice koje gradsku upravu i gradske funkcionere nimalo ne zanimaju”, naglasila je Vera Marković, aktivistkinja valjevskog Lokalnog fronta.

Kao još jednu “ilustraciju nebrige za sredstva građana Valjeva”, ona je navela da nije usvojen ni predlog Lokalnog fronta da gradska služba interne revizije objavljuje svoje godišnje izveštaje.

“Dakle, novac iz budžeta će se i dalje isplaćivati, a da o tome u Gradskoj upravi nema nikakvog traga. Citiramo odgovor na naše pitanje kome je isplaćen iznos od 400.000 dinara: “Gradska uprava grada Valjeva ne poseduje tačan podatak kojim komisijama i kojim članovima je navedeni iznos uplaćen”. Ovo ne zaslužuje nikakav komentar”, završila je izlaganje Vera Marković.

Željko Trifunović, takođe aktivista LF, kazao je da ne zna li će ovaj saziv gradske Skupštine nekako dovršiti posao oko LAP-a i imenovati telo koje će pratiti njegovu primenu, kao i da ne veruje da će se u tom telu naći ličnosti koje bi bile spremne da hrabro ukazuju na gotovo svakodnevne primere korupcije i zloupotreba sredstava građana.

“Lokalni front Va nastaviće da otkriva konkretne primere zloupotreba i kršenja propisa, pisati prijave na koje niko neće odgovarati i, dan po dan, pratiti sprovođenje LAP-a po datumima koji su u ovom aktu navedeni kao datumi izvršavanja mera iz pojedinih oblasti. O svemu tome ćemo obaveštavati građane Valjeva. Mora neko i to da radi, jer u ovom trenutku, prema istraživanju CESID-a, 76% građana Srbije ne zna šta su to lokalni antikorupcijski planovi. Skoro svaki peti, njih 19%, čulo je za LAP, ali ne znaju baš tačno o čemu se tu radi. Preostalih 5% zna šta je LAP i zašto je potreban. Naša želja je da se ovaj procenat u Valjevu poveća”, naveo je Trifunović.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.