“Budžet u bezvazdušnom prostoru”

Nakon “javne rasprave” o narednom gradskom budžetu, koju je Lokalni front Va sproveo na svojoj internet i Facebook stranici, Gradskoj upravi predata su prikupljena pitanja, primedbe i zahtevi sugrađana koji su se odazvali ovoj akciji Lokalnog fronta, organizovanoj u susret predstojećoj zvaničnoj javnoj raspravi o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu. Kako se moglo čuti na konferenciji za medije, odziv građana, sem iz pojedinih mesnih zajednica, nije bio preveliki, ali je ipak prikupljen dobar broj njihovih pitanja i zahteva, koji se uglavnom tiču komunalnih problema. Frontovce hrabri što je komisiji zaduženoj za sastavljanje izveštaja o javnoj raspravi dostavljeno daleko više pitanja i zahteva nego što je to do sada bilo moguće učiniti na tradicionalno loše posećenim javnim raspravama.

Željko Trifunović i Ljubomir Radović – Lokalni front Va

Kako je rečeno novinarima, najviše prispelih pitanja građana odnosilo se uglavnom na već dobro poznate komunalne probleme, dok se upućene sugestije tiču načina sastavljanja budućih odluka o budžetu i načina kontrole trošenja sredstava građana. U skladu sa tim, Lokalni front Valjevo smatra da plan komunalne gradnje treba izmeniti iz osnova i da je krajnje vreme da se zauvek napusti praksa u kojoj partijski funkcioneri donose odluke da li će se i gde šta raditi.

“Planovi komunalne gradnje moraju prestati da budu spiskovi predizbornih želja i obećanja. Nije li pravi način da se odluka o trošenju novca građana donosi na mestu odakle prihodi i dolaze, tamo gde ljudi privređuju za sebe i za gradski budžet i gde se najbolje osećaju stvarne potrebe? Takođe, treba poboljšati i učiniti transparentnijim kontrolu kvaliteta izvedenih radova koji se plaćaju sredstvima građana. Ove godine za to je izdvojeno osam miliona, bez PDV-a. Smatramo da kontroli javnosti treba izložiti i one koji su plaćeni da obavljaju poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Što se tiče sugestija koje se tiču načina sastavljanja budućih odluka o budžetu i načina kontrole trošenja sredstava građana, već smo najavili da insistiramo na uvođenju kvalitetnijih indikatora u sve delove programskog budžeta. Zahtevamo i spuštanje pozicija programskog budžeta na nivo koji će moći da prikaže detalje ne samo u programima velikih javnih radova i zahvata, već i način na koji se troši novac koji grad izdvaja, na primer, za javno informisanje, podršku programima organizacijama civilnog društva, sredstva data sportskim klubovima”, kazao je “frontovac” Željko Trifunović.

Željko Trifunović u obraćanju novinarima

Ljubomir Radović, odbornik Lokalnog fronta u gradskom parlamentu, pojasnio je da se najveći deo sugestija koje se u susret javnoj raspravi o budžetu predaju Gradskoj upravi u suštini svodi na zahtev da u potpunosti bude implementiran Lokalni antikorupcijski plan, jer taj plan već predviđa mnoge mere i aktivnosti čija svrha i jeste bolja kontrola i veća transparentnost načina trošenja našeg novca. Tu je i zahtev da se sadašnji gradski Pravilnik o načinu sprovođenja javnih nabavki hitno uskladi sa veoma preciznim odredbama Lokalnog antikorupcijskog plana, a sastavni deo materijala koji je predat je i kalendar obaveza koje propisuje Lokalni antikorupcijski plan. Kako je Radović objasnio, primena tog kalendara biće indikator da li u Gradskoj upravi postoji ozbiljna namera da se bori protiv korupcije ili će i LAP biti zaboravljen, kao što je zaboravljen i Plan kvaliteta vazduha.

Ljubomir Radović u obraćanju novinarima

Što se tiče konkretnih predloga za izmene delova Nacrta budžeta za nerednu godinu, Ljubomir Radović je rekao da ti predlozi ne zahtevaju povećanje ukupne mase budžetskih prihoda, već prebacivanje iznosa sa jedne pozicije na drugu. On je ukazao da u Nacrtu budžeta za narednu godinu nema ni dinara koji bi bio namenjen merama za smanjenje stepena zagađenosti vazduha, zbog čega je Lokalni front budžet za 2021. godinu nazvao “Budžet u bezvazdušnom prostoru”.

“Lokalni front Va godinama zahteva uvođenje sistema koji bi u realnom vremenu upozoravao građane Valjeva na povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Predlažemo širenje mreže mernih mesta koja mere zagađenost vazduha, prvenstveno česticama PM10 i PM2.5. Zahtevamo i merenje sadržaja kancerogenog benzo(a)pirena koji je u Valjevu meren samo tokom 2017. kada je utvrđeno da su daleko nadmašene dopuštene granice”.  Predlažemo da se sredstva za ove projekte obezbede preusmeravanjem potrebnih iznosa sa dve pozicije subvencija za JKP !”Toplana-Valjevo”. Subvencije su predložene na dva mesta, za gorivo 12.500.000, a za opremu 8.760.000 dinara. JKP „Toplana-Valjevo” je u prethodnoj 2019. godini ostvarila dobit. Skupština grada nedavno se saglasila da se 20% dobiti vrati osnivaču, Gradu Valjevu, 20% podeli zaposlenima, a da 60% dobiti ostane neraspoređeno. Lokalni front Valjevo smatra da je besmisleno subvencionisanje javnih preduzeća koja ostvaruju dobit, da bi potom deo sredstava vraćala u gradski budžet”, rekao je Ljubomir Radović napominjući da je ukupni iznos od preko 21 milion dinara za ove subvencije verovatno previsok za finansiranje programa koje su predložili, tako da verovatno neće biti potrebno potpuno ukinuti subvencije za gradsku “Toplanu”.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.