CliCCHE Multiplikativni događaj u Valjevu – SOS AIR Pomozimo vazduhu

Multiplikativni događaj CliCCHE projekta ERASMUS + programa održaće se u Valjevu u utorak, 14. novembra 2023. godine. Ovaj jednodnevni događaj podeljen je u dve faze. Prva predviđa održavanje seminara u skupštinskoj sali u Gradskoj upravi u okviru kojeg će, između ostalog, biti predstavljani rezultati CliCCHE projekta. U drugoj fazi, pažnja će se, uz pomoć jezika umetnosti, usmeriti problem prekomernog aerozagađenja, koje posebno pogađa grad Valjevo i koje dovodi do neželjenih promena u lokalnoj mikroklimi i koje posebno pogađa grad Valjevo.

CliCCHE Poster

Projekat “Klimatske promene, gradovi, zajednice i jednakost u zdravlju”- CliCCHE, je Erazmus+ evropski projekat koji ima za cilj da razvije i testira nova iskustva u nastavi i učenju na tehničkim fakultetima evropskih univerziteta u cilju poboljšanja znanja o strategijama prilagođavanja na klimatske promene i za ublažavanje uticaja na zdravlje ljudi u okviru projekata urbane regeneracije.

CliCCHE partnerstvo okuplja četiri akademska partnera, istraživački centar i četiri grada iz Italije, Kipra, Portugala i Srbije: Univerzitet Kamerino (Italija), Univerzitet u Beogradu (Srbija), Nacionalni istraživački savet u Rimu (Italija), Kiparski institut u Nikoziji (Kipar), Univerzitetski institut iz Lisabona (Portugal) i pridruženi gradovi: Grad Valjevo (Srbija), San Benedeto del Tronto (Italija), Lisabon (Portugal), Opština Strovolos (Kipar).

Za Srbiju, Grad Valjevo i njegova centralna gradska zona, bili su predmet transdisciplinarnog projekta urbane regeneracije koji je uključio nastavnike i studente sa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, građane, administratore, lokalne profesionalce i druge aktere iz grada Valjeva, Srbije i inostranstva u procesu zajedničkog dizajna.

“Tokom prepodneva, u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva biće održan seminar o iskustvima projekta u Valjevu i odvijaće se kroz video prezentacije, debate, intervjue sa izabranim sagovornicima i učesnicima, uz predstavljanje rezultata CliCCHE projekta i širenje znanja u vezi sa uticajem klimatskih promena na urbano zdravlje i mogućnostima unapređenja urbane sredine Valjeva u pravcu povećavanja kvaliteta života u gradu. Popodnevne aktivnosti će se odnositi na distribuciju rezultata projekta direktno na licu mesta, u ciljnoj oblasti eksperimentisanja kroz participativno dešavanje. Koristeći neposredan i zanimljiv jezik javne umetnosti, pažnja će se usmeriti na temu koja posebno pogađa grad Valjevo, odnosno potrebu da se dejstvuje u pravcu smanjenja onih aerozagađenja koja dovode do neželjenih promena u lokalnoj mikroklimi.

Studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu će improvizovati umetničke performanse i instalacije, kako bi motivisali decu i građane da postavljaju pitanja o zdravlju i klimatskim promenama, kao i o mogućim merama ublažavanja negativnih efekata na kvalitet života u gradu. Predveče, na kraju aktivnosti, biće otvorena izložba radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su u okviru CliCCHE projekta rađeni za centralnu zonu grada Valjeva”, piše u  najavi ovog događaja.

CliCCHE 1

Ostali projektni partneri iz inostranstva pratiće i prisustvovati seminaru putem video konferencije.

Manifestacija “SOS AIR” održaće se uz učešće, građana, dece, predstavnika lokalne samouprave i lokalnih javnih preduzeća, nevladinog i privatnog sektora, kao i profesora i studenata sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Animatori rada sa građanima biće studenti uz doprinos lokalnih aktera. Ovaj događaj ima za cilj da transformiše dizajn u akciju, kako bi se podstakao razvoj različitih formi aktivnog građanstva svesnog problema i sposobnog da samostalno rešavaju probleme nastavljajući potencijalne buduće projekte, ali i da se studenti obuče za debatu sa građanima u pogledu njihovih budućih profesionalnih aktivnosti.

 

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply